Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka je organizacija civilnog društva koja kroz edukativne, zagovaračke I istraživačke programe razvija zdrave životne vrijednosti mladih, podstiče građansku I političku participaciju, sa ciljem stvaranja odgovornijeg i pravednijeg društva.
Uz podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini u  okviru projekta “Youth for EU/Mladi za EU” u periodu od 27 – 29. juna 2021. organizujemo prvi modul Akademije za mlade političke lidere/ke. Planirana su tri modula kroz koje će mladi, savjesni, odgovorni i u svojim zajednicama prepoznati kao lideri i uzori dati svoje mišljenje o procesu EU integracija BiH.

Ovaj program će rezultirati izradom dokumenta  pod nazivom “Okvirni prijedlozi i mišljenja mladih BiH o EU integracijama”, koji će reflektovati mišljenja i stavove mladih političkih lidera/ki I lidera/ki iz NVO.

Ovaj projekat finansira Evropska unija

15-a generacija Akademije za mlade političke lidere, u svjetlu EU integracija