Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka dvanaestu godinu organizuje Akademiju za političke lidere/ke u BiH. Akademija je namjenjena mladim liderima iz političkog i društvenog života starosti od 18 do 27 godina. Program obuhvata razvoj kapaciteta i sticanje znanja iz oblasti društvenog i političkog života, te sticanje vještina neophodnih za društveni i politički angažman.

Akademija se realizuje kroz 4 tematska modula.
U proteklih 11 godina Akademiju je uspješno završilo 214 mlada političara/ke iz 48 gradova i opština u BiH i oko 200 studenata sa univerziteta u BiH. Mnogi od polaznika/ca zauzimaju značajne i visoke pozicije te imaju značajne odgovornosti u donošenju odluka u javnom interesu.

Od 2013, pored predstavnika političkih partija, u Akademiju su uključeni i studenti, prvenstveno društvenih nauka i koji kod sebe prepoznaju liderske sposobnosti.
Budući da se svaki modul održava u drugom gradu u BiH, ove godine 1. modul Akademije se realizuje u Banjaluci, u periodu 28. novembra – 01. decembra 2019. 

Pozivamo studente iz Banje Luke i regije (sa privatnih i javnih fakulteta i univerziteta) da se prijave na pohađanje Modula 1 Akademije. Tema modula je „Mediji, zagovaranje i liderstvo“.  Prijaviti se možete do srijede 20. novembra 2019. godine (do 14:00 časova), a odabrani studenti će biti naknadno obavješteni o detaljima održavanja modula.

Prijave:

  • Prednost imaju studenti političkih i društvenih nauka koji do sada nisu učestvovali na Akademiji
  • Troškovi materijala i predavanja su pokriveni
  • Troškovi prevoza nisu pokriveni
  • Polaznici nemaju obavezu plaćati bilo kakve troškove
  • Prijava treba da sadrži: IME, PREZIME, GODINA STUDIJA, FAКULTET, GODINA ROĐENJA, 3 REČENICE O MOTIVU UČEŠĆA I КONTAКT.
  • Broj mjesta ograničen na 15

S tim u vezi 15 studenata koju budu odabrani prisustvovaće samo na pomenutom Modulu 1. Na Akademiji će učestvovati još 20, već odabranih mladih političara koji pohađaju sve module Akademije.

Nakon završetka 1. modula studenti koju budu prisutni na svim predavanjima dobiće uvjerenje o pohađanju Modula 1. Akademije za političke lidere/ke u BiH- 2019.

Prijave:
E: [email protected]
Više info i komunikacija:
www.pm.rs.ba ili na 051 303 310

POZIV ZA STUDENTE FAKULTETA U BANjALUCI – AKADEMIJA ZA POLITIČKE LIDERE/KE U BIH
Tagged on: