Uspješno održana treća obuka o pokretanju vlastitog biznisa za djevojke iz Srpca

Treća obuka za djevojke o pokretanju vlastitog biznisa, održana je u prostorijama UG “Cezar” u Srpcu. Na ovoj radionici djevojke su imale priliku da steknu teorijska i praktična znanja o uspješnom pokretanju vlastitog biznisa, kreiranju biznis plana i na koji način prevazići probleme i izazove sa kojima se mlade preduzetnice često susreću. (više…)