Blago je svuda oko nas

Nakon potrage za blagom u Bihaću na red je došao i Prijedor. U okviru projekta Pursuit continues (srp. „I
dalje tragamo“) mladi ljudi su nastavili koristiti i praktikovati do sada stečena znanja.
Učesnici iz Prijedora, Bihaća i Jajca koji su takođe prošli obuku kroz kamp u Banjoj Luci na ovoj
dvodnevnoj radionici koja je trajala od 14 -15. 05. 2021. su pokazali šta su to naučili i kako su usvojili
stečena znanja.

(više…)