Poziv za prijavu kandidata na program Akademija za političke lidere/ke u BiH – 11. generacija

„PERPETUUM MOBILE – Institut za razvoj mladih i zajednice“ Banja Luka provodi program „Akademija za političke lidere/ke u BiH“ koji, u kontinuitetu, traje od 2007. godine i ima za cilj da osposobi mlade lidere/ke političkih partija i da podrži novu generaciju političara/ki koji će sarađivati u cilju unapređenja njihovih zajednica i društva u cjelini.  (više…)

15 000 mladih spremno za izbore

Aktivnost Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom pod nazivom Prvi put biram podrazumijeva edukaciju mladih birača, državljana Bosne i Hercegovine koji su tek navršili ili će u skorije vrijeme navršiti 18 godina starosti čime će steći uslove za glasanje na izborima. Prvi ciklus ove aktivnosti započet je uoči Lokalnih izbora 2016., te se nastavlja sa drugim ciklusom koji je otpočet u proteklim mjesecima edukujući učenike završnih razreda srednje škole o izbornom procesu. (više…)

Održana obuka o metodologiji Program Y

Po čemu se Program Y izdvaja u polju rada sa mladima razgovaralo se sa Filozofskom fakultetu 4.6.2018. Obuku na temu „Program Y – Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji životnih stilova kod mladića i djevojaka“ organizovao je Institut Perpetuum mobile, a učestvovalo je preko 60 mladih ljudi koji su izrazili interesovanje za ovaj program. (više…)