Kamp za talentovane “Nabaci PET-nica u Republiku Srpsku” okupio 25 srednjoškolaca iz RS

25 srednjoškolaca iz 6 regija Republike Srpske, i to: Banjaluke, Doboja, Bijeljine, Istočnog Sarajeva, Trebinja i Zvornika okupili su se na dvodnevnom kampu za talentovane, nadarene i izvrsne mlade “Nabaci PET-nica u Republiku Srpsku”. Ovdje, imali su priliku da kroz druženje i edukaciju uče o oblastima: fizika/matematika, astronomija, 3D print, robotika. (više…)

Predstavljanje novog školskog programa za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju zdravih stilova života

Dvodnevni radni sastanak „Akreditacija Programa Y – Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka – Sljedeći koraci“ CARE International Balkan i partnerskih organizacija Institut za razvoj mladih i zajednice „Perpetuum Mobile“ Banja Luka, Asocijacija XY iz Sarajeva i Snaga Mladih Mostar održan je u četvrtak (17.10.) i petak (18.10.) u Sarajevu. (više…)