Blago u Banjaluci

Više od godinu dana zajedno sa mladim ljudima iz svih krajeva Bosne i Hercegovine vrijednosmo radili na sakupljanju i otkrivanju blaga širom zemlje. Kada kažemo blago, mislimo na svekulturne i istorijske znamenitosti koje imamo sa bogatom kulturom i tradicijom. Upravo…