Poštujući sve mjere prevencije virusa Covid 19 uz propisanu fizičku distance pružili smo priliku novim mladim ljudima da se edukuju i pripreme za sve izazove vršnjačke edukacije.

Tom prilikom, održan je trening za vršnjačke edukatore u okviru projekta „Young Men Initiative“ na Borju 15-17. jula 2020.

Svemu je prethodio trening za trenere, a ovaj put, pored marljivog učenja, radili smo na osnaživanju kapaciteta postojećeg Budi Muško Kluba Banja Luka, jer podstičemo mlade na aktivnu participaciju u društvu.

Učesnici su se tokom treninga detaljno upoznali sa ,,Programom Yˮ a nakon toga i samostalno održali radionice. Sa svojim stečenim znanjima ovi mladi ljudi predstavljaju pozitivne primjere u svojim zajednicama.

,,Program Y – Mladi razvijen je kao inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka”.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta Inicijativa mladića II (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II” i projekta: “Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rješavanju pitanja ekstremizma i nasilja mladih na Zapadnom Balkanu”, koji je podržava Vlade Švicarske, Oak Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Balkans.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Još jedna generacija vršnjačkih edukatora!