Regionalni sastanak predstavnika koalicija za borbu protiv mržnje održan 14.9.2017. godine u Vitezu, organizovan je od strane OSCE Misije za BiH sa terenskom kancelarijom u Travniku. Kao jedna od članica koalicije za borbu protiv mržnje Institut Perpetuum Mobile, preko svoje predstavnice Nine Davidović, sa zadovoljstvom je bio učesnik u razgovoru o bitnim temama kao što su tema mržnje, komunikacije, stereotipa i predrasuda. Razgovaralo se i o značaju samog rada civilnog društva kao i njegovoj saradnji sa lokalnom zajednicom i organima vlasti.

Međutim, najveća pažnja bila je usmjerena na temu budućeg rada i saradnji koalicija, naročito u planiranju akcija za Dan tolerancije koji će biti obilježen 16. novembra 2017. godine.

Na kraju dana, članovi koalicija su upoznati sa istorijom opštine Vitez zahvaljujući Anti Zirdum, književniku iz Viteza. Takođe, upriličena je posjeta udruženju za djecu sa posebnim potrebama “Betanija” gdje su članovi i predstavnici svih koalicija razgovarali sa majkama djece toga udruženja.

Naime, koalicije čine NVO iz više gradova u BiH.

Koalicija za borbu protiv mržnje i dalje aktivna