M.O.C.A.R.T. Republike Srpske – Mreža Omladinskih Centara za animiranje, razvoj i trening i Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednica Banja Luka u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske organizovali su Petu konferenciju omladinskog rada u Republici Srpskoj od 14. do 15. decembra, 2017. godine u Hotelu San u Laktašima.

 

Peta konferencija je okupila ključne aktere/ke u radu sa mladima iz mreže M.O.C.A.R.T., kao i omladinskih organizacija iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te predstavnike/ce institucija na lokalnom i entitetskom nivou.

Konferencija je bila posvećena razvoju međusobnih partnerstava i zajedničke saradnje omladinskih centara u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, te uspostavljanju uzajamne podrške i  snažnijih veza između predstavnika/ca omladinskog sektora i lokalnih vlasti. Ovo predstavlja jednu od najvažnijih prilika za susret službenika/ca za mlade iz različitih krajeva Republike Srpske i predstavnika/ca mladih, sa kojima je organizovano savjetovanje o problemima sa kojima se susreću omladinske organizacije, organizacije za mlade, udruženja građana, te načinima njihovog prevazilaženja.

“Konferencija iz godine u godinu predstavlja sve značajniju podršku razvoju omladinskog sektora i verifikovanje omladinskog rada u Republici Srpskoj”, izjavio je koordinator Dragan Adamović.

Konferenciju su otvorili ministrica porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, Jasmina Davidović i načelnik opštine Laktaši, Ranko Karapetrović.

Ovaj susret predstavlja veliku podršku razvoju i implementaciji lokalnih omladinskih strategija i Omladinske politike Republike Srpske 2016-2020, te je omogućila priliku za razvoj i promociju buduće saradnje, kao i kreiranje plana rada zajedničkog djelovanja.

Fotografije sa Kore 5 pogledajte ovdje.

KORA 5 okupila ključne aktere/ke u oblasti omladinskog rada
Tagged on: