Trening za vršnjačke edukatore iz 7 opština iz BiH održan je u Banjoj Luci, a u okviru projekta „Aktivni mladi za transparentne parlamente“ , koji Institut “Perpetuum mobile” realizuje u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“.

Vršnjački edukatori su se na dvodnevnom treningu pripremali za naredne aktivnosti koje će podrazumijevati rad sa mladima u njihovim lokalnim zajednicama. Mladi iz Bijeljine, Mostara, Istočnog Sarajeva, Trebinja, Tuzle, Travnika i Novog Travnika će u narednom periodu kroz 5 radionica moći se upoznati sa političkim sistemom BiH i izbornim procesom, ali i raditi na svojim vještinama prezentovanja, javnog nastupa i zagovaranja.

Sve to, mladi će raditi sa ciljem podsticanja dijaloga sa donosima odluka što će imati priliku i pri direktnim posjetama Parlamentu Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tu će se mladi sastati sa parlamentarcima sa kojima će moći razgovarati o problemima sa kojima se susreću u društvu.

Cilj ovog projekta jeste unaprijediti participativnu demokratiju u BiH otvaranjem prostora za dijalog između institucija i mladih. Koristeći dijalog započećemo proces diskusija između mladih ljudi i kreatora politike o različitim temama koje mladi smatraju ključnim danas.

Institut „Perpetuum mobile“ realizuje projekat „Iniciraj dijalog: Aktivni mladi za transparentne parlamente“ u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“, koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

Mladi iz 7 opština BiH spremni inicirati dijalog
Tagged on: