Preko 40 srednjoškolaca iz Travnika i Novog Travnika su u četvrtak (04.07.2019.) u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine zajedno poručili da žele obrazovni sistem koji će svima pružati jednake šanse i stati na kraj svim podjelama i diskriminaciji koji se nalazi u ovoj oblasti.

U okviru projekta „Iniciraj dijalog: Aktivni mladi za transparentne parlamente“ više od 40 srednjoškolaca iz Travnika/Novog Travnika je posjetilo Parlament Federacije Bosne i Hercegovine gdje je za njih upriličena diskusija sa 5 delegata/kinja i zastupnika/ca ovog organa i predstavnicima stručne službe Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Pri, sada već petoj posjeti u okviru ovoga projekta, srednjoškolce su imali priliku diskutovati sa: zastupnicama u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Sabinom Ćudić, Dženanom Hodžić i zastupnikom Damirom Mašićem i delegatkinom u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Segmedinom Srnaom Bajramović i delegatom Damirom Marjanovićem.

Time, mladi su otvorili pitanja koja se tiču ponajviše obrazovnog sistema u Srednjobosanskom kantonu, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini. Probleme na koje oni zahtijevaju rješenja su usklađivanje upisne politike sa realnim potrebama tržišta rada, pružanje više jednakih mogućnosti za sve učenike.

Ono što ove učenike najviše tišti jeste diskriminacija u obrazovnom sistemu, uzimajući u obzir da je Travnik/Novi Travnik jedan od 13 gradova u kojima djeluju „dvije škole pod jednim krovom“. Oni su poručili  da žele da žive i školuju se zajedno, i poruše sve ograde i barijere među njima.

Institut „Perpetuum mobile“ realizuje projekat „Iniciraj dijalog: Aktivni mladi za transparentne parlamente“ u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“, koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

Mladi iz Travnika/Novog Travnika o obrazovanju u Parlamentu FBiH
Tagged on: