U sklopu projekta „Mladi kreiraju zdrave stilove života“, u Domu Omladine uspješno je završen dvodnevni trening za vršnjačke edukatore/ke koji će provoditi radionice na teme prevencije vršnjačkog nasilja i promocije zdravih stilova života. Navedeni projekat je podržan od strane „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)“ koji finansira Europska unija, a koju provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Trening je okupio 13 mladih edukatora/ica koji su usvojili sve vještine potrebne za realizaciju naredne faze projekta tj. edukacije učenika/ca 3 osnovne i jedne područne škole iz rubnih mjesnih zajednica Banjaluke, kao i Srednjoškolskog doma u Banjoj Luci. Mladi su još jednom pokazali da imaju inicijativu i želju da budu kreatori zdravih životnih stilova i promotori pravih vrijednosti u društvu.

Takođe, paralelno sa ovom aktivnosti projektno osoblje i direktor našeg Instituta su posjetili partnerske škole u Bronzanom Majdanu, Piskavici, Krupi na Vrbasu i njenu područnu školu u Bočcu, te sa njima dogovorili sve detalje buduće saradnje. Na pomenutim sastancima su potpisani i Memorandumi o razumijevanju koji na jasan način pokazuju opredjeljenost na saradnju u realizaciji aktivnosti u sklopu ovog projekta.

U narednom periodu je planiran početak realizacije radionica u pomenutim školama i Srednjoškolskom domu u Banjoj Luci.

Mladi otpočeli sa kreiranjem zdravih stilova života
Tagged on: