Centri civilnih inicijativa (CCI) objavljuju tendersku proceduru za nabavku materijala. Na linku ispod možete pronaći sljedeću tendersku dokumentaciju:

1. Obavjestenje_o_proceduri_nabavke

2. Uputstvo_za_ponudjace

3. Obrazac_ponude

4. Tehnicka specifikacija_i_ponuda

5. Formula_za_finansijsku_ponudu

6. Tabela_administrativne_prihvatljivosti

7. Tabela_za_evaluaciju

Krajnji rok za dostavu ponuda je 24.09.2020. godine (četvrtak) do 16:00 sati na adresu Centri civilnih inicijativa (CCI), Ludviga Kube 7, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina.

Više informacija nalazi se u priloženoj tenderskoj dokumentaciji na sljedećem linku: http://cci.ba/focus/1/41/88.html

Nabavka materijala za posmatranje izbora