Svjedoci smo sve većeg broja nasilnih situacija u srednjim školama koje vršnjaci čine jedni prema drugima. Kao rezultat ove činjenice proizilazi i svjesnost da je potreban jedan sveobuhvatan pristup u prevenciji vršnjačkog nasilja.

Kao odgovor na to javlja se po sebi jedinstven pristup u radu sa mladima na polju prevencije nasilja i promocije zdravih stilova života, koji je prepoznat u svijetu kao 1 od 12 najboljih svjetskih pristupa u globalnoj edukaciji. Mi ga zovemo “Program Y – Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka”.

Upravo ovaj pristup se primjenjuje i primjenjivaće se naredne 3 godine u  srednjim školama u Banjoj Luci (Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola, Škola učenika u privredi i Poljoprivredna škola), kao cjelokupni program prevencije nasilja i promocije zdravih stilova života sa mladima u navedenim školama.

Ovom prilikom smo radili i na obuci profesora i nastavnog osoblja srednjih škola kako bismo im približili program, ali i zajednički radili na njegovom ostvarivanju. U naredne tri godine primjenjivaće se kombinovani pristup u neformalnoj edukaciji u kome će nastavno osoblje srednjih škola primjenjivati priručnik Program Y zajedno sa edukatorima/cama naše organizacije i sprovoditi ga sa srednjoškolcima/kama.

 

Upravo ovi zaključci su proistekli sa „Obuke za nastavno osoblje srednjih škola o primjeni Program Y priručnika u radu sa mladima“ koje je održala naša organizacija u Hotelu Kardial (Banja Vrućica, Teslić) u periodu od 26. do 28. februara 2018. godine.

Nastavno osoblje srednjih škola u borbi protiv nasilja
Tagged on: