Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice ima za cilj kreiranje društva gdje su mladi poštovani, uspješni i imaju mogućnost da razvijaju svoje potencijale. Organizacija je osnovana u julu 2006. godine, a registrovana je u Osnovnom sudu u Banjoj Luci pod brojem F-1-149/06. Institut je nastao udruživanjem energije i iskustva ljudi koji su preko sedamnaest godina aktivni u nevladinom sektoru. Rješenjem Ministarstva porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske organizacija je upisana u registar, prema načinu udruživanja, kao Organizacija za mlade pod registarskim brojem 6-01-02-02-32/13.

Perpetuum mobile (PM) danas djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine ali i šire. Kao organizacija otvorena za saradnju okuplja veliki broj volontera ali i stručnih saradnika iz domena nauke, politike, ekonomije i brojnih drugih oblasti društva.

Svoju viziju PM nastoji ostvariti djelovanjem kroz šest strateških pravaca:
Borba za aktivno građanstvo, Razvoj zdravih životnih stilova mladića i rodne ravnopravnosti, Politička edukacija mladih, Resursni centar za izgradnju kapaciteta drugih organizacija, Jačanje i standardizovanje omladinskog rada i Unutrašnje jačanje organizacije.

Ciljevi djelovanja Instituta su:

 • promocija neformalnog obrazovanja
 • istraživanje potreba, stavova i težnji mladih
 • stvaranje preduslova za ostvarivanje identifikovanih potreba
 • razvijanje partnerstva između ciljnih grupa mladih i onih koje rade sa mladima
 • podrška razvoju i implementaciji strategija omladinskog rada i omladinske politike u RS i BiH
 • održati i razviti kvalitet omladinskog rada
 • promocija omladinskog rada i omladinskih inicijativa
 • promocija omladinskog rada kroz povezivanje sa međunarodnim subjektima koji rade na sličnoj problematici u cilju promocije civilnog društva
 • promocija koristi omladinskog rada
 • promocija evropskih vrijednosti i podrška u procesu evropskih integracija

Donatori koji su podržavaju naš rad:

 • CARE North West Balkans
 • Ambasada Kraljevine Holandije MATRA program
 • OPA- Američka Ambasada u BiH
 • Ambasada Kraljevina Norveške u BiH
 • Američka agencija za međunarodni razvoj -USAID
 • Olof Palme International Center – SIDA
 • Konrad Adenauer Stifftung – KAS
 • Canadian International Development Agency – CIDA
 • Nemačka organizacija za tehničku saradnju – GIZ
 • UNIFEM/UNDP
 • British Council BiH
 • OAK Foundation
 • SALTO Youth – Erasmus + program
 • OXFAM Italia
 • Austrijska Razvojna Agencija – ADA
 • Delegacija Evropske Unije u BiH
 • Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC/DEZA o Program „Dijalog za budućnost“, finansiranog od strane UNDP,UNICEF i UNESC u pratnerstvu sa Predsjedništom BIH
 • Youth Employment Program – GOPA/SDC
 • Fondacija Robert Bosh
 • UNWOMEN
 • MitOst
 • Rotary Club Banja Luka
 • Rotary Club Wolfratshausen Isartal
 • Institut za razvoj mladih- KULT BiH
 • Sarajevski otvoreni centar
 • TPO Fondacija
 • Ministarstvo porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske
 • Grad Banja Luka- Administrativna služba grada
 • Opština Vlasenica
 • Agencija za bezbjednost saobraćaja, Ministarstva saobraćaja i veza Vlade Republike Srpske