Istraživanje o kulturnim potrebama publike u Banjoj Luci je pokrenut je od strane Tima za Evropsku prestonicu kulture „Banjaluka 2024“, ispred Grada Banjaluka u saradnji sa organizacijama Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka i Mreže omladinskih centara Republike Srpske M.O.C.A.R.T.

Polazna osnova istraživanja bila je važnost kulturnog segmenta društva kao elementa koji definiše određenu zajednicu. Kulturom se mogu činiti promjene i podsticati razvoj, što paralelno podstiče rast i razvoj ostalih aspekata društva kao što su trgovina, turizam i ekonomija grada. Jedan od ciljeva istraživanja bio je i davanje važnosti i stavljanje akcenta na kulturu, kao stavke razvoja grada koja pozitivno oblikuje društvenu sredinu i nadilazi kratkoročne političke ili ekonomske interese.

Istraživački izvještaj se sastoji od dva dijela. Prvi dio prikazuje metodološku osnovu sprovedenog kvanititativnog istraživanja. Važno je napomenuti da se radi o veoma zahtjevnom istraživanju koje je sprovedeno na reprezentativnom i slučajnom uzorku stanovnika Banjaluke.

U drugom dijelu se nalaze rezultati koji su opisno i grafički predstavljeni u tabelama i grafikonima.

Rezultati istraživanja se koriste u svrhu izrade Strategije razvoja kulture Banjaluke 2018 – 2027 ali istovremeno i za potrebe kandidature grada Banje Luke za titulu „Evropske prestonice kulture za 2024“ kako bi se obezbijedilo učešće građana u izradi ove za grad važne aplikacije.

Dokument možete preuzeti ovdje.

A, ilustrativni prikat Istraživanja možete preuzeti klikom ovdje.

Objavljeno „Istraživanje o kulturnim potrebama publike u Banjaluci“
Tagged on: