„Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice“ organizovao je prva dva do ukupno pet „T.A.L.K.S.“ događaja u sklopu istoimenog projekta podržanog od strane ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.

 

 

 

Prvi T.A.L.K.S. održan je u prostorijama Fakulteta za poslovnu ekonomiju u Bijeljini. Na pomenutom eventu su govorili Alumnisti/kinje Akademije za političke lidere/ke u BiH o temama koje su ključne za mlade a one su: antikorupcija, nezaposlenost, EU integracije i ljudska prava. Govornici/e su imali kratke i efektivne govore do 10 minuta kojima su se trudili da motivišu mlade ljude i podstaknu ih na razmišljanje.

Sutradan je isti događaj organizovan i u Tuzli, u prostorijama „Kino Kaleidoskop“ gdje su 5 alumnista/kinja podijelili svoje stavove i razmišljanja na različite teme koje se tiču mladih u BiH. Oba događaja će uskoro biti dostupna široj publici putem on-line platforme i društvenih mreža.

Nastavak aktivnosti u sklopu projekta je planiran za drugu polovinu januara kada će biti orgnizovana još dva eventa u Sarajevu i Mostaru, te završni događaj koji će se održati početkom februara u Banjoj Luci.

Održana prva dva T.A.L.K.S. događaja u Bijeljini i Tuzli
Tagged on: