Godinu započinjemo dobrim vijestima!

Naš Institut zajedno sa podorganizacionom jedinicom ,,Perpetumov centar za talente” postao je dio ,,European Talent Support Network” odnosno dio ,,Evropske mreže za podršku darovitih” sa sjedištem u Budimpešti (Mađarska).

,,Perpetuum mobile” prva je i jedina organizacija civilnog društva, članica ove mreže iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Čast nam je što je naš dosadašnji rad sa talentovanom i darovitom omladinom prepoznat i na evropskom nivou. Ovi uspjesi motivacija su za još veću angažovanost i rad sa visoko motivisanom i izvrsnom omladinom.

,,Pereptumov centar za talente” porepoznat je i od strane ,,Mreže organizacija i inicijative neformalnog obrazovanja koje obuhvataju nauku, tehnologiju, inženjerstvo, umjetnost i matematiku” „SySTEM2020“ sa sjedištem u Dablinu (Irska) čiji smo član od 2019. godine.

,,Perpetumov centar za talente” postao evropska tačka za darovite