Nastavljajući tradiciju od skoro 40 godina, Istraživačka stanica Petnica sa kojom Perpetuumov centar za talente ima veoma uspješnu saradnju će krajem ljeta i tokom jeseni ove godine organizovati Ljetnju naučnu školu – obrazovni program za učenike koji školske 2020/2021. godine pohađaju sedmi razred/ osmi razred u Republici Srpskoj. Program će biti održan u nekoliko termina. Kandidati koji budu izabrani će o tome biti obaviješteni do 20. juna 2021. godine.

Ljetnja naučna škola (LNŠ) je višedisciplinarni program koji uvodi zainteresovane učenike u osnovne metode nauke i istraživačkog rada. Tokom LjNŠ, učenici mogu da se neposredno angažuju u aktivnostima teorijskog, praktičnog i istraživačkog karaktera u oblastima astronomije, biologije, elektronike, fizike, hemije, geografije, geologije, arheologije, matematike, psihologije, računarstva i svih drugih disciplina koje su zastupljene u ISP. Cilj ovog programa nije da se nauče činjenice, vježbaju zadaci ili provjerava znanje, već da se polaznici upoznaju sa principima i osnovnim metodama istraživanja i da se podstaknu da kritički razmišljaju i razvijaju istraživački duh. LjNŠ okuplja veliki broj radnika i saradnika ISP.

Pravo prijavljivanja na LNŠ imaju učenici koji trenutno pohađaju VII razred/ VIII razred za učenike iz Republike Srpske i koji pokazuju izrazito visoku zainteresovanost za nauku i istraživački rad, kao i visok stepen samostalnosti i lične inicijative. Kandidati treba da budu spremni na odvajanje od roditelja i poznatog okruženja, kao i na rad i druženje sa vršnjacima koje do tada nisu imali prilike da sretnu. Ocjene i nagrade sa takmičenja ne predstavljaju bitan kriterijum za izbor kandidata. Učesnici ne dobijaju nikakve diplome i učešće na LjNŠ ne donosi nikakve formalne olakšice u daljem školovanju.

Prijavna dokumentacija:

 • Informacija o Konkursu na linku.
 • Prijavni formular na linku.

Kako se prijaviti za učešće na LjNŠ? 

Kroz prijavnu dokumentaciju treba da nam objasniš svoja interesovanja, motivaciju i očekivanja od učešća na LjNŠ. Svaku prijavu nezavisno pregleda i procjenjuje posebna selekciona komisija Istraživačke stanice Petnica. Nekompletna, uopšteno pisana ili oskudna dokumentacija čest je razlog neprihvatanja kandidata. Zato je bolje u prijavi pružiti i višak informacija, opisati različite aktivnosti i iskustva, razmišljanja i očekivanja, probleme i ostvarenja. Dokumentacija koju nam šalješ je jedina informacija koju imamo o tebi.

Kompletna prijavna dokumentacija podrazumijeva prijavni formlar, autobiografiju, esej i makar jednu preporuku nastavnika ili školskog psihologa/pedagoga (primamo i više).

Prijavljivanje se vrši slanjem kompletne prijavne dokumentacije na adresu:

ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA – PRIJAVE ZA LjNŠ 2021

Selo Petnica

14104 Valjevo

Prijavu pošalji isključivo poštom, nikako faksom ili e-mailom. Prjava mora stići u ISP najkasnije do 20. maja 2021. godine.

Kandidati koji budu izabrani će o tome biti obaviješteni do 20. juna 2021. godine.

 • Prijavni formular

Dio prijavnog formulara treba da pročita, popuni i potpiše roditelj ili staratelj. U posebno označenom prostoru škola pečatom i potpisom ovlašćenog lica dokazuje saglasnost za tvoje prijavljivanje i (ako budeš izabran/a) odsustvo sa nastave tokom trajanja LjNŠ. Bez potpisa kandidata, i roditelja/staratelja na formularu, prijava se neće uzimati u razmatranje. Prijavni formular sadrži i pitanja koja su nam bitna za odabir kandidata, i neophodno je da odgovoriš na svako od njih. Ukoliko ti je potrebno više od predviđenog prostora, odgovore proširi u autobiografiji, ili na posebnom listu papira A4 formata.

 • Autobiografija

Pišući kratak tekst o sebi (do dvije kucane strane), svojim interesovanjima, motivaciji i očekivanjima od LjNŠ treba da se predstaviš članovima naše selekcione komisije. Bolje ćemo te upoznati ako nam, pored interesovanja o kojima pišeš, daš i konkretne primjere i objašnjenja zašto te i kako nešto zanima (na primjer, umjesto samo „volim biologiju/dizajn/fiziku/psiho-logiju/minerale“, napiši nam odakle potiče tvoje znanje o tome, da li je bilo pokušaja da nešto napraviš, da organizuješ neku aktivnost sam/a ili sa drugovima, da izvedeš eksperiment i kako je to uticalo na tebe.

Pažljivo pročitaj pitanja ispod, ali imaj u vidu da ne treba da nam redom odgovaraš na njih, niti je neophodno da odgovoriš baš na svako pitanje. Ona su tu samo da ti pomognu da osmisliš svoju autobiografiju. Ako postoji nešto što želiš da nam kažeš o sebi, a mi te nismo pitali, slobodno proširi autobiografiju takvim informacijama.

 • Koje knjige, muziku i/ili filmove preporučuješ i zašto?
 • Koju igru najviše voliš da igraš?
 • Koliko imaš slobodnog vremena i kako ga provodiš?
 • Da li imaš pristup internetu i šta tamo radiš?
 • Baviš li se nečim zanimljivim, nečim čime se drugi rijetko bave?
 • Ko (ili šta) te fascinira, inspiriše i motiviše?
 • Voliš li da maštaš i o čemu?
 • Šta očekuješ da ćeš naučiti ili uraditi na LjNŠ što ne možeš drugdje?
 • Kako zamišljaš svoj boravak u ISP?
 • Koliko dobro se služiš nekim stranim jezikom i gdje to koristiš?
 • Šta bi sve uradio/la ako bi se iznenada pojavila dva ili tri slobodna dana?

Članovi selekcione komisije imaju višegodišnje iskustvo, pa će lako shvatiti ako je autobiografija  samo biografija koju je napisao neko drugi (mama, tata, nastavnik, drug, drugarica…), pa to izbjegni i daj nam priliku da te upoznamo onako kako sam/a sebe predstavljaš.

 • Esej

Na oko dvije kucane strane napiši esej, odnosno kraći pisani rad na jednu od ponuđenih tema. Esej nije isto što i pismeni zadatak u školi! Ovde očekujemo lijepo, jasno i sređeno razmišljanje o problemu o kome izabereš da pišeš. Slobodno koristi svoju maštu, ali i sve dostupne izvore informacija o temi koju izabereš (internet, školska/gradska biblioteka…).

 1. „Roboti i mi“
 2. „U posjeti sebi 2040. godine“
 3. „Ja sam promjena koja je potrebna svijetu
 4. „Problem koji niko nije vidio osim mene“
 • Preporuke nastavnika i/ili školskog pedagoga/psihologa

Predmetni nastavnik i/ili školski psiholog/pedagog treba da ti napišu preporuke prema uputstvu koje se nalazi na sajtu ISP (pogledati „Napomene nastavnicima“). Uz njihove preporuke primamo i preporuke od bilo koga drugog ko te dobro poznaje.

Prijavna dokumentacija:

 • Informacija o Konkursu na linku.
 • Prijavni formular na linku.

Napomene nastavnicima

Drage koleginice i kolege,

Istraživačka stanica Petnica i ove godine organizuje Ljetnju naučnu školu (LjNŠ). Za proces selekcije novih polaznika, vaše mišljenje nam je od izuzetne važnosti, kako bismo stekli što jasniju sliku o kandidatima koje preporučujete. Dobro procijenite imate li među sedmacima/ osmacima (škole Republike Srpske) onih koji nisu samo pametni i vrijedni đaciveć i lično zainteresovani za istraživački radsamostalni, kreativni, slobodni u razmišljanju i spremni da se odvoje od roditelja i poznatog društva da bi u jednom novom i drugačijem ambijentu proveli sedam dana. Molimo vas da ne odvraćate učenike koji sami pokažu inicijativu da učestvuju na našem programu, iako vam oni možda nisu među prvima pali na pamet kao odgovarajući kandidati!

Iskreno nam napišite šta smatrate slabostima, a šta kvalitetima svih učenika koji pokažu interesovanje u svojim preporukama i šta mislite da su potencijalne teškoće u radu sa njima. Obratite pažnju i na zainteresovanu i motivisanu djecu iz nestimulativnih sredina (ugrožene socijalne kategorije, teške porodične situacije), koja bi zbog svoje zatvorenosti, prividne stidljivosti ili iz nekih drugih razloga mogla neopravdano sebe da smatraju neadekvatnim kandidatima za učešće na ovom programu. Nemojte podlegati pritiscima ambicioznih roditelja koji su „sigurni i uvjereni“ kako baš njihovo dijete mora da ide u ISP. Apsolutno nismo zainteresovani za razmaženu djecu.

ISP se ovim pozivom obraća stotinama škola, a ukupan broj mjesta (u sva tri termina) je ograničen na manje od 200. To znači da je važno kandidate otvoreno upozoriti da je konkurencija velika i da se pri izboru neće favorizovati pobjednici raznih takmičenja i smotri.

Škola, naravno, može prijaviti više kandidata.

Nastojte da kandidati pošalju urednu i kompletnu prijavnu dokumentaciju u predviđenom roku i da uz nju prilože dokaze svojih samostalnih aktivnosti i vanškolskog rada. Izuzetno cijenimo ukoliko se uvjerimo da se dijete bavi i zanimljivim aktivnostima van škole na svoju inicijativu.

Molimo vas da za svakog vašeg učenika sedmog/ osmog razreda, koji želi da se prijavi za program, pošaljete što detaljniju preporuku, u koju ćete, pored dole traženih podataka, uključiti i sve ono što smatrate da je za konkretnog učenika relevatno. Molimo Vas da u svoje mišljenje o učeniku uključite sljedeće informacije:

 • procjenu zainteresovanosti učenika za nauku i određene školske predmete (da li se učenik bavi nekim samostalnim aktivnostima, da li je njegova motivacija za bavljenje tim aktivnostima unutrašnja i sl.);
 • procjenu samostalnosti učenika (koliko je učenik spreman za samostalan rad, koliko ima razvijene radne navike i sl.);
 • procjenu komunikativnosti učenika (kako održava kontakte sa grupom, koliko može da inicira i pokreće druge na rad, da organizuje i rukovodi timom);
 • procjenu učenikove spremnosti da preuzme odgovornost i naporno radi kako bi odgovorio na zadatke koji se pred njega postavljaju;
 • procjenu učenikove uključenosti u vannastavne aktivnosti (da li je učenik uključen u dodatne aktivnosti i sekcije u školi ili van škole, koliko je motivisan za dodatan rad, da li inicira rad van školskih časova);
 • procjenu sadašnjih i budućih jačina i slabosti učenika (šta učeniku teško, a šta lako ide trenutno i šta bi u budućnosti mogle biti slabosti i kvaliteti učenika; da li je potrebno modifikovati metode rada zbog određenih teškoća).

Kako bi preporuke bile što informativnije, mogu ih zajedno pisati razredne starješine, predmetni nastavnici i školski psiholog/pedagog. Ukoliko psihološko-pedagoška služba procjenjuje da postoje određene teškoće u radu i funkcionisanju prijavljenih kandidata, molimo Vas da nam dostavite informacije o tome.

Molimo Vas da preporuke učenicima dajete u zapečaćenim kovertama, kako ne bi imali uvid u njihov sadržaj.

Podsjećamo Vas da u ISP postoji „Naučni dan“ – poludnevni ili cjelodnevni program namenjen školskim sekcijama ili grupama izuzetno zainteresovanih đaka, na kome oni uz pratnju nastavnika imaju priliku za izvođenje zahtjevnijih ogleda i vježbi iz različitih predmeta.

Vjerujemo da je važno da zajedno učenicima pomognemo da razviju svoje potencijale i interesovanja i zato smo vam veoma zahvalni na pomoći pri izboru kandidata za Ljetnju naučnu školu i na saradnji sa Stanicom!

Kolegijum ISP

Da li se i kako učešće na ovom programu plaća?

Pozvani učesnici (odnosno, njihovi roditelji ili njihove škole) plaćaju dio troškova (u visini od oko 40% realne cijene) ishrane, smještaja, lokalnog prevoza, zdravstvene zaštite i realizacije programa u ISP. Participacija se plaća uplatom na račun Stanice prije dolaska, nakon primljenog poziva sa detaljnim instrukcijama, ili u gotovini, po dolasku na program. Učeniku u pokrivanju ovih troškova može pomoći škola, opština, lokalni fond za talente i druge organizacije.

Za ograničeni broj učenika koji nemaju ni jednu od ovih mogućnosti, a prođu selekciju, dio troškova participacije može da snosi ISP. U ovom slučaju, uz prijavnu dokumentaciju potrebno je dostaviti pisanu molbu sa obrazloženjem roditelja/staratelja za oslobađanje od dijela troškova. Postojanje molbe neće uticati na izbor kandidata. Slabije materijalno stanje nije i ne smije biti razlog za nepozivanje bilo kog kandidata! Učesnik sam snosi troškove puta do ISP i nazad. Iznos participacije za učešće na LjNŠ iznosi 25 000 dinara (oko 400, 00 KM).

Petnica

Istraživačka stanica Petnica (ISP) je nezavisna i samostalna institucija koja organizuje različite programe vanškolskog obrazovanja u širokom spektru prirodnih i društvenih nauka.

ISP je smještena u selu Petnica, 7 km istočno od Valjeva, na mjestu izabranom, zbog brojnih pogodnosti, za izvođenje praktičnih i terenskih aktivnosti. Na svega 200 m od Stanice nalazi se Petnička pećina, sa bogatim živim svijetom, geološkim, paleontološkim i arheološkim naslijeđem. Od Petnice pa do sjevernih obronaka Valjevskih planina pružaju se najsjevernije pojave tipičnog krasa u Srbiji. Na par kilometra jugozapadno od Petnice nalazi se klisura reke Gradac koja je, zbog svoje ljepote i očuvanosti, zaštićeno prirodno dobro. U blizini ISP nalazi se sportsko-rekreativni centar sa bazenima napajanim toplom podzemnom vodom i brojnim sportskim terenima, kao i manje jezero. Petnica je čuvena po tradiciji školstva dužoj od pet vijekova. Najstarija knjiga u ovom dijelu Srbije („Petnički psaltir“) potiče iz 1488. godine kada je tu postojao manastir sa prepisivačkom školom. Bogat živi svijet, zanimljive geološke pojave, kulturni i istorijski spomenici, sela bogate tradicije i blizina Valjeva – trgovačkog, saobraćajnog i kulturnog središta regije, čine ISP mestom pogodnim za kombinovanje teorijskog, laboratorijskog i terenskog rada.

Sa preko 8000 m2 moderno opremljenog prostora za boravak i rad i velikim iskustvom u organizaciji različitih aktivnosti, ISP se svrstava u sam vrh svjetskih institucija za vanškolsko naučno obrazovanje. Uz brojne učionice, u ISP se nalaze i velika naučna biblioteka, kao i laboratorije za arheologiju, astronomiju, biologiju, elektroniku, fiziku, geologiju i hemiju. Stanica raspolaže sa 170 mesta za smještaj polaznika i saradnika, dok se ishrana organizuje u sopstvenom restoranu. Učesnici imaju pristup računarima i internet resursima, uključujući i bogato snabdjevenu klasičnu i virtuelnu biblioteku i međunarodne akademske bibliotečke servise.

Više informacija na: www.petnica.rs

Perpetuumov centar za talente preporučuje: Ljetnja naučna škola 2021.