Drugi T.A.L.K.S. događaj koji su priredili polaznici 11. Generacije za političke lidere/ke u BiH, održan je u nedjelju (23.12.2018.) u Domu mladih „Skenderija“ u Sarajevu. Četvero akademaca, zajedno sa tri studenta, polaznika trećeg modula Akadmije za prisutne je govorilo o tema koje se tiču EU integracija, zapošljavanja, antikorupcije i ljudskim pravima.

U okviru projekta “Akademija za političke lidere/ke u BiH”, koju realizuje „Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice“ Banja Luka, a koji je podržan od Američke ambasade u Sarajevu, organizujemo event pod nazivom “T.A.L.K.S.”.

T.A.L.K.S. – platforma slobode govora mladih lidera/ki u BiH -nastala je na metodologiji modernih motivaciono-informativnih konferencija i uključuje mlade lidere iz različitih krajeva BiH koji se u svojim inspirativnim govorima bave ključnim aktuelnim pitanjima. Govori se kasnije prikazuju i distribuiraju putem kanala društvenih mreža.

O aktivnosti mladih kao glavnom faktoru pri zaposlenju govorio je Adnan Avdić, polaznik 11. generacije Akademije za političke lidere/ke u BiH. Takođe, predstavio je i orazovanje, volonterizam i školovanje kao sredstva za bolju profesionalnu usmjerenost mladih u BiH.

„Samo mala curica s velikim snovima!“ nazvala je svoje izlaganje Sendžana Muslić, studentica i polaznica trećeg modula Akademije. U svom govoru naglasila je važnost koju neformalna edukacija ima za izgrađvanje ličnosti i profesionalne karijere.

Koja je važnost podizanja svijesti o problemu migracija koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu, isključivo kod mladih ljudi, govorila je Rejhana Porić, studentica i polaznica trećeg modula Akademije za političke lidere u BiH. Rejhana je u svom govoru poslala poruku: „Svi smo rođeni jednaki i isti, sa jednakim dostojanstvom i pravima!“

Ermin Bašaškić, student Univerziteta u Sarajevu i polaznik trećeg modula Akademije, predstavio je „Slam Poetry“, formu poetskog teksta, ne tako čestu za naše prostore. Tema govora bila je „Svi smo mi isti – Migranti u BiH“.

Polaznik 11. generacije Akademije za političke lidere u BiH, Boris Luketa u svom drugom T.AL.K.S. govoru postavio je prisutnima pitanje „Koliko su mladi krivi za poloćaj u kome se nalaze?“ Boris se osvrnuo i na aktivnost i društveni angažman mladih u našoj državi.

Maira Brkić, polaznica 11. genracije Akademije govorila je o povezanost obrazovnog sistema/sustava sa stopom nezaposlenosti mladih u BiH. Osvrnula se i na to kako sektor visokog obrazovanja treba da usmjeri fokus na razvijanje ljudskih resursa i time stvara veću svijest o potražnji za ljudskim potencijalima.

Pogledajte drugi T.A.L.K.S. održan u Sarajevu
Tagged on: