U okviru projekta „MZ Election Academies and Forums in Greater Banja Luka“ održan je drugi modul Akademije za mlade političke lidere/ke. Na ovom modulu učestvovali su mladi političari/ke iz pet lokalnih zajednica: Banja Luka, Laktaši, Prnjavor, Srbac i Gradiška, gdje su se upoznali sa principima direktne demokratije, realnim političkim djelovanjima i sprovođenjem politika na nivou mjesnih zajednica. Glavna tema svih predavanja bila je uloga mjesnih zajednica u lokalnim politikama.

Učesnici su imali čast i priliku da im se obrateGradonačelnik grada Gradiška, gospodin Zoran Adžić i načelnik Opštine Laktaši, gospodin Miroslav Bojić, gdje su predstavili svoje strategije političkog djelovanja, kao i sve ono što su u toku svojih mandata učinili za građane.O principima direktne demokratije i političkog djelovanja na nivou mjesnih zajednica govorio je prof. dr Miloš Šolaja, gdje je kroz akademsko predavanje upoznao mlade političke lidere/ke o uticaju mjesnih zajednica na viši nivo vlasti. Učesnici su  takođe imali priliku da predstave svoje organizacije, dosadašnji angažman inicijative i rezultate inicijativa. Akademci su takođe imali priliku da praktično testiraju svoja stečena znanja iz oblasti zagovaranja i direktne demokratije kroz jednodnevnu plansku simulaciju.

Akademija, u kontinuitetu, traje od 2007. godine  ima za cilj da osposobi mlade lidere/ke političkih partija i da podrži novu generaciju političara/ki koji će sarađivati u cilju unapređenja njihovih zajednica i društva u cjelini.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Politički lideri/ke o prinicipima direktne demokratije, realnom političkom djelovanju i sprovođenju politika na nivou mjesnih zajednica