Učenici/ce Poljoprivredne škole iz Banja Luke su zajedno sa predstavnicima Instituta „Perpetuum mobile“  u srijedu (15.11.2018.) pristupili potpisivanju Deklaracije protiv nasilja.

Ova aktivnost provedena je ukviru kampanje „Reaguj ljudski, protiv nasilja!“ čiji je cilj da se podigne svijest i promijene stavovi i ponašanja mladih, a posebno srednjoškolaca/ki, o važnosti sprječavanja i adekvatnog reagovanja na razne oblike nasilja među mladima.

Potpisivanjem ove Deklaracije, učenici/ce i profesori/ce su istakli važnost obrazovanja u sprječavanju nasilja, seksualnog uznemiravanja i netolerancije u našem društvu.

Ova Deklaracija se nalazi u prostorijama Poljoprivredne škole da bi služila učenicima/cama kao podsjetnik o važnosti koju oni imaju da kao pojedinci budu uzori koji promovišu zdrave odnose među svojim vršnjacima i da se uvijek zalažu protiv nasilja i uznemiravanja.

Projekat Inicijativa mladića – promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa provode CARE International i Perpetuum Mobile u Banjoj Luci i regionu, a podržan od strane Švajacarske ambasade u Bosni i Hercegovini i Austrijske razvojne agencije.

Poljoprivredna škola u Banjoj Luci reaguje ljudski – protiv nasilja!
Tagged on: