Student/ica si na studijskom programu pedagogije, psihologije, socijalnog rada ili učiteljskog studija na Univerzitetu u Banjoj Luci? Želiš raditi na vlastitim vještinama i metodama implementacije edukacija u svom radu sa mladima? Ovo je sjajna prilika za tebe!

Na trodnevnoj obuci studenti/ce će imati priliku upoznati se sa “Y obrazovnim paketom”, kao vodič za implementaciju “Programa Y – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka”. Ovaj program je dobitnik Global Education Network Awards (2017), kao 1 od 12 najboljih edukativnih alata za rad sa mladima iz Evrope.

Polaznici će imati priliku da steknu konkretne vještine i metode implementacije edukacija kroz ovaj program. Naša filozofija rada sa mladima se zasniva na uvjerenju da ako mladi nauče da prepoznaju štetne rodne norme i ako im se obezbijedi siguran prostor da preispituju ove konstrukte, postoji veća vjerovatnoća internalizacije novih ideja u podršci rodno ravnopravnijim, zdravijim, i nenasilnim ponašanjima.

Broj mjesta na obuci je ograničen, te će odabir učesnika/ca biti urađen na osnovu prijave.

Datum obuke je od 12.04. do 14.04.2019. godine, a lokacija je Vlašić.

Sve troškove obuke, hotelskog smještaja na bazi punog pansiona i prevoza, snosi organizator.

Prijave su otvorene do 31.03.2019., a svoje prijave možete poslati popunjavanjem Google forme . Komisija za odabir će obavijestiti samo kandidate koji su primljeni na obuku najkasnije do 04.04.2019.

POZIV ZA POHAĐANJE OBUKE O PRIMJENI “Y OBRAZOVNOG PAKETA”
Tagged on: