„PERPETUUM MOBILE – Institut za razvoj mladih i zajednice“ Banja Luka provodi program „Akademija za političke lidere/ke u BiH“ koji, u kontinuitetu, traje od 2007. godine i ima za cilj da osposobi mlade lidere/ke političkih partija i da podrži novu generaciju političara/ki koji će sarađivati u cilju unapređenja njihovih zajednica i društva u cjelini. 

Akademija za političke lidere/ke u BiH  je namijenjena aktivnim članovima i liderima bilo koje registrovane političke partije u BiH, starosti između 18 i 27 godina koji imaju preporuku (glavnog odbora, predsjednika stranke, predsjednika podmlatka ili drugih zvaničnih struktura političke partije) i podršku za aktivno učešće na Akademiji (bez obzira iz koje političke partije, političke orijentacije, entiteta, kantona, lokalne zajednice, konstitutivnog i nekonstitutivnog  naroda i/ili druge orijentacije, društvene grupe, virtuelne asocijacije i grupe, opredjeljenja po bilo kojoj osnovi dolaze, i bez obzira kojim jezikom ili pismom pišu).

U sastavu Akademije za političke lidere/ke u BiH djeluje T.A.L.K.S. – platforma slobode govora mladih lidera/ki u BiH – nastala je na metodologiji modernih motivaciono-informativnih konferencija i uključuje mlade lidere iz različitih krajeva BiH koji se u svojim inspirativnim govorima bave ključnim aktuelnim pitanjima. Govori se prikazuju i distribuiraju putem kanala društvenih mreža.

Platformu T.A.L.K.S. možete pogledati na https://www.youtube.com/channel/UCYaq9Jh4mULhuRvBsF020wg

Institut Perpetuum mobile podržava da se prijave svi oni koji su spremni i voljni da:

  • osposobljavaju sebe i ulažu u lični razvoj;
  • sarađuju sa mladima iz drugih političkih partija;
  • pokažu tolerantnost prema različitom;
  • argumentovano ulaze u rasprave sa predavačima i ostalim polaznicima;
  • zastupaju svoje i interese političke stranke iz kojih dolaze i da uvažavaju druge i drugačije;
  • rade na izgradnji sebe kroz aktivno učešće na svim aktivnostima Akademije i izvršavaju svoje obaveze predviđene PRAVILNIKOM AKADEMIJE

U dosadašnjih kontinuiranih 10 generacija „Akademija za političke lidere/ke u BiH“ (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015 i 2016) Akademiju je kompletiralo 199 mladih političara/ki iz 30 različitih političkih partija iz 46 grada i opštine u BiH. Od 2014. godine polaznici koji su uspješno kompletirali program Akademije su organizovani u Alumni organizaciju.

Kalendar Akademije za političke lidere/ke u BiH u 2018. godini:

Objavljivanje poziva 21. jun 2018.
Dostavljanje prijava popunjavanjem Prijavnog obrazca Do 11. jula 2018.

do 12:00h (srijeda)

On-line testiranje kandidata – eliminatorni test (prijavljeni kandidati biće emailom obavješteni o načinu i vremenu testirtanja) 16. jul 2018.
Objavljivanje rezltata testa 18. jul 2018.
Upis na Akademiju – dostavljanje dokumentacije jul 2018.
Modul 1 – Tema: Antikorupcija, transparentnost rada državnih organa i liderstvo u medijima – Banja Luka 6. septembar– 9. septembar 2018.
T.A.L.K.S. event 6. septembar 2018.
Modul 2 –  Tema: Nezaposlenost mladih, aktivizam i predizborne kampanje –  Sarajevo 25. oktobar – 28. oktobar 2018.
T.A.L.K.S. event 25. avgust 2018.
Modul 3 –   Tema: Sprječavanje nasilnog ekstremizma i Evro-atlantske integracije –  Sarajevo 21. novembar – 25. novembar 2018.
T.A.L.K.S. event 21. novembar 2018.
Modul 4 –  Tema: Ljudska prava u BiH

Svečana dodjela diploma – Banja Luka

20. decembar – 23. decembar 2018.
T.A.L.K.S. event 20. decembar 2018.

*Organizator zadržava pravo na eventualnu izmjenu navedenih termina.

Tematski moduli su kombinacija:

  1. teorijske nastave,
  2. praktične primjene znanja i
  3. posjete institucijama vlasti u BiH.

Pri odabiru polaznika Akademije vodićemo računa o rodnoj ravnoteži i svakoj drugoj ravnopravnosti u zastupljenosti.

Svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima kandidature.

Samo 20 kandidata će imati priliku da pohađaju Akademiju!

Molimo Vas učinite prvi korak u prijavljivanju na prestižnu Akademiju u BiH i regionu popunjavanjem:

U P I T N I K A

Više informacija o dosadašnjem radu i rezultatima Akademije na:

www.pm.rs.ba

051 30 33 10

 [email protected] 

Twitter: @PerpetuumBL

Instagram: perpetuummobilebl

 

Poziv za prijavu kandidata na program Akademija za političke lidere/ke u BiH – 11. generacija
Tagged on: