Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske sprovodi projekat “Napravi pokret” u okviru  projekta “Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE” , koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat je namijenjen članicama mreže sa ciljem jačanja i osnaživanja omladinskih centara.

Za potrebe implementacije projekta mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske je u potrazi za predavačima (2 osobe) odnosno stručnjacima iz oblasti finansijskih i administrativnih procedura.

 

Lokacija aktivnosti: Laktaši
Prijave do: 05. septembra 2020. godine do 12h
Tip ugovora: Ugovor o djelu
Datum održavanja treninga: 14. i 15. Septembar

 

Predavači/ce će biti dužni da:

 1. Dostave prezentaciju odnosno plan rada za trening 3 dana prije samog treninga
 2. Održe trening u trajanju od dva dana ( agenda i plan rada biće usaglašeni sa projektnim timom)
 3. Dostave izvještaj o odrađenom poslu u roku od tri dana od okončanja treninga
 4. U saradnji sa projektnim timom izrade set dokumenata koji će biti stavljen na raspolaganje omladinskim centrima prije treninga i kojim će se učesnici/ce koristiti tokom treninga

Kako biste se prijavili molimo vas da dostavite:

 1. CV – biografiju (CV je moguće dostaviti lično na adresu: Ravnogorska 5, Banja Luka; ili putem mejla: [email protected] )
 2. Cjenovna ponuda za realizaciju navedenih obaveza i zadataka (finansijski dio ponude)
 3. Uz finansijsku ponudu potrebno je dostaviti: ciljevi obuke, očekivane rezultate, te tematske oblasti koje će obraditi prilikom izvođenja obuke (programski dio ponude)

 

Prilikom odabira predavača projektni tim će se voditi sledećim kriterijumima:

 • Relevantno iskustvo u oblasti finansija i administracije kada je upitanju vođenje omladisnkog centra ( minimalno iskustvo 10 godina) – bodovni rang je određen na način da jedna godina iskustva nosi jedan bod
 • Poznavanje procedura i zakonodavnih okvira koji se odnose na poslovanje omladinskih centara – 5 bodova
 • Finansijski dio ponude -20 bodova
 • Programski dio ponude – 15 bodova
 • Poželjno bi bilo da su kandidati/kinje upoznati/e sa strukturom mreže M.O.C.A.R.T. Republike Srpske

Po isteku roka za prijave komisija će formirati rang listu i načiniti zapisnik sa anlizom pristiglih ponuda, nakon čega će svi prijavljeni kandidati biti obaviješteni o ishodu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Poziv za stručnjacima iz oblasti finansijskih i administrativnih procedura