Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka jedanaestu godinu organizuje Akademiju za političke lidere/ke u BiH. Akademija je namjenjena mladim liderima iz političkog i društvenog života starosti od 18 do 27 godina. Program obuhvata razvoj kapaciteta i sticanje znanja iz oblasti društvenog i političkog života te sticanje vještina neophodnih za društveni i politički angažman. Akademija se realizuje kroz 4 tematska modula.

U proteklih 10 godina Akademiju je uspješno završilo 199 mlada političara/ke iz 46 gradova i opština u BiH iz 30 različitih političkih partija.  Od 2013. godine, pored predstavnika političkih partija, u Akademiju su uključeni i studenti/ice, prvenstveno društvenih nauka i oni koji kod sebe prepoznaju liderske sposobnosti.

Budući da se svaki modul održava u drugom gradu u BiH, ove godine 4. modul Akademije se realizuje u Banjaluci, u periodu 24 – 27. januara 2019.

Pozivamo studente/ice iz Banje Luke i regije (sa privatnih i javnih fakulteta i univerziteta) da se prijave na pohađanje Modula 4 Akademije. Tema modula je „Ljudska prava u BiH“.

Prijave:

Prednost imaju studenti/ice političkih i društvenih nauka koji do sada nisu učestvovali na Akademiji.

  • Prijava treba da sadrži: IME, PREZIME, GODINA STUDIJA, FAKULTET, GODINA ROĐENJA, 3 REČENICE O MOTIVU UČEŠĆA I KONTAKT.
  • JMBG i Broj lične karte (zbog procedura u Narodnoj skupštini Republike Srpske gdje se doržava Modul 4)
  • Troškovi materijala i predavanja su pokriveni
  • Troškovi prevoza nisu pokriveni
  • Polaznici/e nemaju obavezu plaćati bilo kakve troškove učešća

S tim u vezi, studenti/ice koju budu odabrani prisustvovaće samo na pomenutom Modulu 4. Na Akademiji će učestvovati još 20, već odabranih mladih političara/ki koji pohađaju sve module Akademije.

Prijaviti se možete do srijede 16. januara 2019. godine (do 12:00h), a odabrani studenti/ice će biti naknadno obavješteni o detaljima održavanja modula.

Nakon završetka 4. modula studenti koju budu prisutni na svim predavanjima dobiće uvjerenje o pohađanju Modula 4 Akademije za političke lidere/ke u BiH.

Prijave dostaviti na: 

e-mail: [email protected]

Više info i komunikacija:

www.pm.rs.ba ili na 051 303 310

TW: @PereptuumBL #Akademija2018

Instagram: @PerpetuumMobileBL #Akademija2018

Poziv za studente/ice iz Banja Luke i regije – Akademija za političke lidere/ke u BiH
Tagged on: