Pozivamo mlade političare/ke da se prijave na ,,Local Elections Academyˮ  koja će uključiti 25 učesnika/ca iz 12 lokalnih zajednica: Novi Grad, Kozarska Dubica, Laktaši, Gradiška, Mrkonjić Grad, Sanski Most, Bosanska Krupa, Velika Kladuša, Cazin, Ključ, Bihać, Banja Luka. Učesnici Akademije će imati priliku da se edukuju i pripreme da sarađuju u cilju unapređenja svojih zajednica i društva u cjelini.

Učesnici/ce će biti  izbrani na osnovu:

  1. dostavljenih prijava
  2. rezultata polaznog testa

U skladu sa mogućnostima, aktivnosti će težiti ostvarenju proporcionalne predstavljenosti učesnika/ca iz oba entiteta, prijavljenih političkih partija i uravnoteženju rodne zastupljenosti.

Polaznici Akademije će učestvovati u ,,Local Elections Academy” u Banjoj Luci i proći kombinaciju onlajn i oflajn modula o političkoj edukaciji.

Glavni cilj je senzibilisanje mladih političara/ki prema pitanjima koja su od zajedničkog interesa za sve građane/ke u BiH, istovremeno poboljšavajući njihovo razumijevanje političke odgovornosti koju treba da imaju prema svojim biračima, te da i nakon izbora ostanu dosljedni principima za koje se zalažu i obećanjima koja su dali tokom izbornih kampanja.

 

Tematski moduli su:

Modul 1.  Antikorupcija, transparentnost, tolerancija i pomirenje.

Modul 2. Zastupljenost, politička komunikacija i javni govori, praktične vježbe u sklopu modula.

Modul 3. Ljudska prava i rješavanje sukoba.

Modul 4. Aktivizam mladih u BiH, izborne kampanje i bitnost podsticanja mladih da glasaju.

Svi učesnici/ce će imati priliku biti na T.A.L.K.S. platform! Platformu slobode govora – T.A.L.K.S. pokrenuo je “Perpetuum Mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka”. Ona se zasniva na maksimalnom korištenju modernih tehnologija kako bi se promovisala sloboda govora kao jedno od osnovnih ljudskih prava, kao i pozitivni uzori u društvu i zajednici.

Da biste se prijavili za ućešće pošaljite:

  1. CV,
  2. motivaciono pismo i
  3. preporuku od nadležnog organa političke partije.

 

Prijave i dodatna pitanja možete slati na mejl adresu: info@akademija.ba.

 

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Poziv za učesnike na – Local Elections Academy!