Komsija za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na drugoj sjednici predstavila zagovaračku inicijativu koju smo uputili, a tiče se zaustavljanja odlaska mladih iz države.

”Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice” Banja Luka odavno je prepoznat od strane mnogih institucija kao važan partner u izgradnji aktivnog građanstva.

Ova inicijativa nastala je tokom realizacije projekta ”Iniciraj dijalog” koji je podržan kroz platformu ,,Dijalog za budućnost” koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine, a u sklopu čega je preko 240 mladih imalo priliku da učestvuje u posjetama i dijalozima sa zastupnicima u entitetskim i u državni parlamentu.

Predstavljena inicijativa za donošenje sveobuhvatne strategije za zaustavljanje odlaska mladih iz BIH