Želite se iz prve ruke upoznati sa time kako funkcioniše politički sistem u našoj državi?
Svjesni ste problema u svojoj zajednici ali ne znate kome ukazati na njih?
Želite da se vaš glas čuje?

Prijavite se za učešće u projektu “Aktivni mladi za transparentne parlamente” i učestvujte u 5 radionica koji će se održati u vašim lokalnim zajednicama. Nakon pohađanih radionica, svi učesnici iz Republike Srpske će imati priliku posjetiti Narodnu skupštinu RS, a učesnici iz Federacije BiH Parlamentarnu skupštinu FBiH. Tamo će vas dočekati parlamentarci sa kojima ćete imati priliku direktno razgovarati o problemima sa kojima se vi susrećete u društvu!

Prijave su otvorene za sve mlade od 15 do 19 godina iz Bijeljine, Mostara, Trebinja, Tuzle, Travnika, Novog Travnika i Istočnog Sarajeva.

Svoju prijavu možete poslati popunjavanjem google forme.  Po izboru za učešće, kontaktiraće vas predstavnik Instituta “Perpetuum mobile” koji će vas dalje obavijestiti o terminima i lokaciji održavanja radionica. Sve troškove učešća na radionicama i posjetama parlamentima snosi organizator.

Sve ovo radimo sa ciljem podsticanja dijaloga sa donosiocima odluka, što će mladi imati priliku pri direktnim posjetama Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ParlamentuFederacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tu će se mladi sastati sa parlamentarcima sa kojima će moći razgovarati o problemima sa kojima se susreću u društvu.

Institut „Perpetuum mobile“ realizuje projekat „Iniciraj dijalog: Aktivni mladi za transparentne parlamente“ u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“, koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

Prijavi se za učešće u projektu “Aktivni mladi za transparentne parlamente”
Tagged on: