U Sarajevu od 29 – 31. 8. 2021. planiran je treći modul 15. generacije  Akademije za mlade političke lidere/ke u BiH u svjetlu EU integracija. Ova Akademija održava se uz podršku Evropske unije  u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “Youth for EU” / “Mladi za EU”

Do sada su održana dva modula, u Banjoj Luci i Sarajevu na kojima smo okupili više od 20 učesnika iz različitih političkih stranaka i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Primarna tema oba modula je u vezi sa prioritetima iz mišljenja Evropkse komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, te obavezama BiH na tom putu. Učesnici su imali priliku da se upoznaju i umreže, kao i da razmjenjuju ideje, mišljenja i stavove koji se tiču ulaska Bosne i Hercegovine u EU.

Najvažniji rezultat ove Akademije jeste dokument pod nazivom “Okvirni prijedlozi i mišljenja mladih BiH o EU integracijama”- koji će mladi predstaviti na ovom modulu.

Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Prijedlozi i mišljenja mladih o EU integracijama?