Mladići kao saveznici u prevenciji i sprječavanju konflikata na teritoriji Zapadnog Balkana

 

Be a Man ClubCilj projekta je osnažiti mladiće uzrasta od 13 do 19 godina da izgrade stavove i ponašanja kojim doprinose rodnoj ravnopravnosti u društvu, ne birajući i ne prihvatajući nasilno ponašanje usmjereno protiv vršnjaka ili osoba ženskog roda. Projekat se provodi od 2006. godine i uključuje mlade iz više od 50 gradova Bosne i Hercegovine, Srbije i pokrajine Kosovo i Hrvatske.

Projekat se sastoji od četiri glavna dijela:

1. Edukacija

Kao metodologiju edukacije koristimo priručnik Program M koji smo preuzeli od partnerske organizacije Promundo (Rio de Janiero, Brazil). Priručnik se sastoji od preko 100 edukativnih radionica na teme: rodna ravnopravnost, prevencija nasilja, zdravi stilovi života, zloupotreba alkohola i psihoaktivnih supstanci, seksualno i reproduktivno zdravlje, HIV/AIDS i očinstvo i starenje (SuperTATA).

2. Kampanja „Budi muško“

Adobe Photoshop PDFU oviru kampanje mladi koji su prošli edukativne radionica udružuju se u klubove pod nazivom „Budi muško“. Klubovi su osnovani kao klubovi srednjoškolaca/ki koji žele da se na kreativan način angažuju u promovisanju životnih vrijednosti odgovornih i zrelih mladića. Članovi/ice ovih klubova provode zanimljive aktivnosti kojima animiraju svoje vršnjake/inje da shvate da pravi muškarac nije nasilan, da poštuje žene i odgovoran je u seksu.

3. Razvoj istraživanja i politika

Razvoj istraživanja i politika – rad sa vladinim institucijama i lokalnim nevladinim organizacijama orjentisanim na pitanje istraživanja sa fokusom na nasilje, konflikte, polne norme, zdravlje i očinstvo. Ovim putem će se podržati napori da vlada usvoji programsku metodologiju po pitanju mladića za rad u školama i obezbijediti uslovi za uzdizanje omladinskog sektora na opštem državnom nivou.

4. Rad sa Romskom populacijom

U projekat su od 2010. godine uključeni i Romi/kinje kao vitalan dio projekta. Rad sa mladim Romima/kinjama je u mnogome upotpunio projekat i podigao ga na veći nivo. Do sada su održana tri treninga za mlade Rome/kinje na teme: seksualno i reproduktivno zdravlje, prevencije nasilja, zloupotreba droge i alkohola.

Statistika projekta:

I am Be a Man - build your brainU deset godina projekta do sada je bilo uključeno direktno (putem edukacije i učesća u kampanji) preko 4000 mladića i preko 1000 djevojaka. Radionice je svake godine prolazilo preko 300 mladih, dok se je kroz rad „Budi muško” klubova prošlo preko 400 momaka i djevojaka. Trenutno imamo više od 40 aktivnih članova/ica “Budi muško” kluba Banja Luka. U svim ovim godina smo bili prisutni na društvenim mrežama i kanalima (Facebook, Twitter, You Tube) gdje smo indirektno došli na preko 10 000 korisnika/ca.