Institut Perpetuum mobile je sa 13 vršnjačkih edukatora, za koje je prethodno održan trening za trenere, u pet osnovnih škola u banjalučkoj regiji i Srednjoškolskom domu u Banjaluci sa učenicima realizovalo preko 30 radionica, sa ciljem doprinošenju razvoja kulture nenasilja među mladima u Banjaluci kroz edukaciju, promociju zdravih stilova života i nenasilnog ponašanja.

Sve radionice koje su odabrane za implementaciju projekta su rađene prema „Program Y – mladi“ koji predstavlja priručnik za edukatore u osnovnim i

srednjim školama i za omladinske radnike. Program Y je alat koji je proizašao iz programa Inicijativa mladića koji su razvili CARE International Balkan i njegovi partneri iz zemalјa Zapadnog Balkana, a fokusiraju na rješavanje pitanja rodne nejednakosti, praksi štetnih po zdravlјe i nasilјa u svakodnevnom životu mladića i djevojaka od 14 do 19 godina starosti u školama i zajednici.

Dosada je projektat finalizovan u OŠ „Mladen Stojanović“ Bronzani Majdan i O.Š. „Vojislav Ilić“ P.O. Bočac. Za vrijeme trajanja projekta, sklopljen je memorandum o saradnji sa O.Š. „Desanka Maksimović“ Dragočaj. Te, sa njima, OŠ „Ćirilo i Metodije“ u Piskavici, OŠ „Vojislav Ilić“ Krupa na Vrbasu i Srednjoškolskim domom je planirano da se sve radionice završe do polovine juna.

Do završetka projekta, očekujemo da će 150 učenika iz 5 osnovnih škola i Srednjoškolskog doma kroz oko 50 radionica biti upoznato sa načinima borbe protiva nasilja, te da će oni biti nosioci promjena koji će oblikovati društvo bez štetnih stilova života i nasilja.

Projekat „Mladi kreiraju zdrave stilove života“ je podržan od strane „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)“ koji finansira Evropska unija, a koju provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz podršku Grada Banja Luka.

Projekat „Mladi kreiraju zdrave stilove života“
Tagged on: