Dvodnevna obuka za stručne saradnike i nastavnike iz osnovnih škola koje su učestvovale u projektu „Promovišemo zdrave stilove života“ održana je u prostorijama Instituta „Perpetuum mobile“ u Banjaluci 31. oktobra i 1. novembra.

Cilj obuke bio je da stručno osoblje senzibilizuje da preventivno prepoznaje rane stadijume nasilja i aktivno promoviše zdrave stilove života među mladima.

U dva dana, stručni saradnici i nastavnici su imali priliku da se upoznaju sa principom Programa Y – Mladi koji predstavlja inovativno pristup u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih stilova života kog mladića i djevojaka koji im je predstavio naš stručni saradnik Aleksandar Slijepčević.

O ulozi i značaju uključivanja osoblja škole u preventivne programe govorio je diplomirani socijalni pedagog i stručni saradnik našeg Instituta, Nikola Dorontić.

Takođe, imali su priliku da se upoznaju sa važnosti neformalne edukacije i socijalnih kampanja u prevenciji nasilja i očuvanju zdravlja. Takođe, prisutni su se upoznali sa konkretnim situacijama i mehanizmima u prepoznavanju i reagovanju na nasilje.

„Promovišemo zdrave stilove života“ – Dvodnevna obuka za stručne saradnike i nastavnike