U Resursnom centru možete:

 

Organizovati svoje aktivnosti, koristeći naše resurse

Resursni-centar2_optNudimo vam organizovanje i održavanje raznovrsnih radionica i događaja, kako formalnih, tako i neformalnih događaja kao što su edukacije, prezentacije, seminari, okrugli stolovi, radni sastanci, konferencije za štampu, projekcije filmova i slično.

Osim organizacije imamo i tehničku opremu koju vam možemo ponuditi (projektor, računar, štampač, flipčart tabla, ozvučenje, mikrofoni, kamera i fotoaparati…), kao i organizovanje pauza i osvježenja za učesnike/ce aktivnosti.

Koristiti usluge M Centra

M Centar je mjesto gdje profesionalci koji rade s mladima, aktivisti i mladići mogu da uče jedni od drugih, razmjenjuju iskustva, razvijaju i pokreću progra

me koji podržavaju razvoj dječaka u odgovorne, nenasilne muškarce. M Centar teži ka promovisanju formalnih i neformalnih obrazovnih metoda koje izgrađuju ključne životne vještine i podržavaju pozitivan i zdrav razvoj mladih ljudi. Pored ovoga, cilj funkcionisanja Centra je suočavanje sa svim oblicima individualnog i kolektivnog nasilja, nasilja nad ženama i djecom ili nasilja nad drugim muškarcima. Više o M centru saznajte ovdje.

Angažovati nas kao trenere, fasilitatore, konsultante i predavače

Raspolažemo kvalifikovanim osobljem koje posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu sa širokim dijapazonom interesnih grupa; uključujući lokalne, entitetske i državne vlasti, lokalne i internacionalne nevladine organizacije, studentske, vjerske i druge organizacije, političke partije i privatni sektor.

Oblasti za koje nas možete angažovati su: Timski rad, Liderstvo, Vještine prezentovanja, Pisanje projektnih prijedloga, Strateški ciljevi i izrada strateškog plana, Volonterizam, Omladinski rad, Omladinska politika, Organizacija i vođenje radionica i obuka, Odnos s medijima, Osnivanje i vođenje NVO, Vođenje finansija u nevladinom sektoru, Omladinski centri, Javno zagovaranje i vođenje kampanje, Asertivna nenasilna komunikacija, Ljudska prava i Prikupljanje sredstava.

Koristiti biblioteku

Ukoliko pišete seminarski, diplomski, master ili bilo koji drugi rad možete koristiti našu biblioteku, koja se nalazi u okviru Resursnog centra. Bibloteka raspolaže sa preko 500 naslova iz oblasti nenasilne komunikacije; ljudskih, dječijih i ženskih prava; položaja mladih; omladinske politike; volonterizma; demokratije; nediskriminacije; aktivnog društva; nacionalnih manjina sa posebnim akcentom na Rome; društva Bosne i Hercegovine; Evropske unije i regiona; zdravlja i seksualno reproduktivnog zdravlja; te priručnike iz raznih oblasti.

Biblioteka radi svakim radnim danom od 9 do 15 časova. Za sve dodatne informacije nas kontaktirajte.