Trodnevna obuka o primjeni Y obrazovnog paketa za student/ice Univerziteta u Banjoj Luci održana je 12.-14.04.2019. u Eko-Fis Vlašiću. Na obuci učesnici/ce imali su priliku upoznati se sa “Y obrazovnim paketom”, kao vodičem za implementaciju “Programa Y – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka”.

Program Y je fokusiran na transformaciju školskog okruženja u okruženje koje podržava i potiče rodnu ravnopravnost te promoviše kulturu nenasilja. U okviru ovog projekta, mladići i djevojke inspirirani su da postanu inovativni vođe u svojim školama usmjereni promociji nenasilja, zdravih životnih stilova i rodne ravnopravnosti među svojim vršnjacima. Kurikulum CARE-ovog „Programa Y“ podučava mlade kako donositi informirane odluke za svoje zdravlje i dobrobit, kako postati uzori u svojoj društvenoj sredini. Ovaj obrazovni alat se sastoji od nekoliko komponenti, od kojih je i Priručnik za „Program Y“.

Ovaj program je dobitnik Global Education Network Awards (2017), kao 1 od 12 najboljih edukativnih alata za rad sa mladima iz Evrope.

Polaznici su imali priliku da steknu konkretne vještine i metode implementacije edukacija kroz ovaj program. Naša filozofija rada sa mladima se zasniva na uvjerenju da ako mladi nauče da prepoznaju štetne rodne norme i ako im se obezbijedi siguran prostor da preispituju ove konstrukte, postoji veća vjerovatnoća internalizacije novih ideja u podršci rodno ravnopravnijim, zdravijim, i nenasilnim ponašanjima.

Više fotografija pogledajte u facebook albumu Instituta.

Obuka je održana u okvrivu projekta “Inicijativa mladića – promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II”  koji implementiraju CARE International Balkans zajedno sa partnerskim organizacijama Institutom „Perpetuum mobile“, Asocijacijom XY i Youth Power uz podršku Švicarske ambasade u BiH i Austrijske razvojne adencije.

Studenti/ce obučeni o primjeni Y obrazovnog paketa
Tagged on: