Da u našem društvu imamo mnogo uspješnih i perspektivnih mladih preduzetnica istakli smo pri realizaciji T.A.L.K.S. događaja – Mlade preduzetnice dijele svoje uspješne priče. Pet preduzetnica obratilo se mladima u četvrtak (11.04.2019.) u amfiteatru Ekonomske škole i podijelilo svoje uspješne priče o pokretanju vlastitih biznisa.

Andrea Vuković, Aleksandra Kecman, Mirna Katić, Una Stanišljević i Milena Mijatović predstavile su prisutnima samo malu dozu truda i napora koje su uložile da bi danas mogle ponosno reći da su uspješne preduzetnice koje su same izgradile svoje biznise. S nadom da će ohrabriti mlade ljude da svoje snove i ideje realizuju kroz preduzetništvo, podijelile su svoja praktična znanja i iskustva koje su stekle radom.

Ovaj T.A.L.K.S. događaj realizovan je u okviru projekta Entrepreneur To Be, a prethodne aktivnosti ovog projekta predstavio je izvršni direktnor Instituta “Pereptuum mobile”, gdin Ilija Trninić. On je time zaključio da je radionicama o pokretanju vlastitog biznisa edukovano 50 mladih žena u banjalučkoj regiji, ali da se rad Instituta na osnaživanju žena u preduzetništvu tu ne završava.

Projekat Entrepreneur To Be realizovan je uz podršku Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini, a prisutnima se ovom prilikom obratio i gdin Gijom Ruson, njegova ekselencija ambasador Republike Francuske.

Više fotografija sa ovog događaja možete pronaći u facebook albumu Instituta “Perpetuum mobile”.

T.A.L.K.S. – Mlade preduzetnice dijele svoje uspješne priče
Tagged on: