Održana panel diskusija i izložba BH tate

Održana panel diskusija i izložba BH tate

Da građani žele da preuzmu aktivniju ulogu u stvaranju uslova koji bi omogućili muškarcima da preuzmu veću odgovornost u raspodjeli brige o djetetu, zaključili smo juče na panel diskusiji: „Očinstvo, njegovateljstvo i očinski dopust: Kritični koraci ka postizanju rodne jednakosti…