Srećan početak nove školske godine!

Novu školsku godinu započinjemo u prilagođenim uslovima, sa posebnim mjerama i oprezom, poštujući sve epidemiološke mjere. Izražavamo zadovoljstvo što je bez obzira na razne izazove ipak pronađen adekvatan modalitet rada sa učenicima u okviru obrazovnog procesa. Posebno nam je drago što pristupi učenju u učionicama i razredima podržavaju i unaprjeđuju učeničke socijalne kompetencije.

Vršnjaci imaju veoma važnu ulogu u životu jedne mlade osobe – djeteta, jer uz pomoć njih razvija se kompetentnost saradnje, dijeljenja, pomaganja, povjerenja, saosjećanje i podrška. Takođe, kontakt sa vršnjacima pozitivno utiče na psihosocijalni rast i razvoj svakog pojedinca.

Tim ,,Perpetuum mobile – Insituta za razvoj mladih i zajednice” nudio je kvalitetne i zanimljive sadržaje podrške za mlade i tokom izolacije, koji su realizovani online, ali odmah nakon popuštanje mjera reformisani i realizovani u prilagođenim uslovima – na otvorenom i u malim grupama. Naravno i dalje radimo na kreiranju posebnih programa za učenike – po kojima smo odavno prepoznatljivi, a koji odgovaraju interesovanjima i potrebama ove grupe.

Naša vizija je društvo slobodnih i aktivnih, a to je i naša poruka za mlade. Sve potiče od pojedinca i njegove odgovornosti. Mi mladima poručujemo da žive zdravo, pridržavaju se propisanih mjera prevencije, ali i da ne posežu za nasiljem, ili kada ga vide da reaguju i prijave.

Potičemo mlade da se aktiviraju i ukažu na svoje potrebe! Svi su dobrodošli da budu dio naših programa i mreže od čak 60 000 mladih u regionu koji zajedno promovišu zdrave životne stilove.

Želimo mnogo zdravlja, strpljenja i uspjeha u novoj školskoj godini!

   Tim ,,Perpetuum mobile – Instituta za razvoj mladih i zajednice” Banja Luka

U susret novoj školskoj godini – nastavljamo sa radom!