Druga obuka za djevojke o pokretanju vlastitog biznisa, održana je u prostorijama Centra za djecu, mlade i porodicu Laktaši. Na ovoj radionici djevojke su imale priliku da steknu teorijska i praktična znanja o uspješnom pokretanju vlastitog biznisa, kreiranju biznis plana i na koji način prevazići probleme i izazove sa kojima se mlade preduzetnice često susreću.

Radionicu je vodila Maja Miljević, uspješna preduzetnica iz Banja Luke zajedno sa predstavnicima Instituta. Maja je pokretačica koncepta „Zdrava logika“ i direktorica „Spark“ poslovnog parka u Mostaru. Sa učesnicama je razgovarala i na temu organskog uzgoja i predstavila im prilike koje naše okruženje pruža za to.

„Kroz promociju preduzetništva, naš cilj je da inspirišemo mlade žene da same budu inicijatori promjena, te da započnu sopstveni biznis. Fokusirajući se na žene preduzetnike, i one koje to žele postati, želimo doprinijeti borbi za ravnopravnost polova.” – rekao je o projektu Dragan Adamović, projektni koordinator u Institutu Perpetuum mobile.

Realizovana radionica je održana u okviru projekta „Entrepreneur to be“ koji realizuje Institut „Perpetuum mobile“ iz Banja Luke, a uz podršku Francuske ambasade u BiH. Iduće aktivnosti uključivaće animaciju i rad sa djevojkama iz drugih lokalnih zajednica banjalučke regije.

Sve fotografije sa ove aktivnosti možete pronaći u našem facebook albumu.

Uspješno održana obuka o pokretanju vlastitog biznisa za djevojke iz Laktaša
Tagged on: