Zapošljavamo mlade ljude

“Perpetuum mobile – institut za razvoj mladih i zajednice” Banja Luka početkom ove godine potpisao je memorandum o saradnji sa YourJob projektom. U okviru saradnje postoji mogućnost finansiranja jedne osobe koja će šest mjeseci obavljati plaćenu praksu u našem Institutu da bi se  stekle i unaprijedile kompetencije i vještine za lakše zaposlenje u budućnosti.

(više…)

Mladi lideri o EU

Uz podršku Evropske unije od 29. do 31.  Avgusta 2021 godine, u Sarajevu u okviru projekta Youth For EU/ Mladi za EU održan je treći, ujedno i posljednji modu, Akademije za političke lidere/ke u Bosni i Hercegovini sa temom EU integracija.

Tokom zadnjeg modula učesnici su imali priliku pratiti različita predavanja kako predstavnika zakonodavne vlasti, tako i  predstavnika nevladinog sektora, medija i međunarodne zajednice.

(više…)

Poziv mladim osobama za učešće na treningu u okviru projekta “Program osnaživanja i zapošljavanja mladih

“Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice” Banja Luka od juna 2020. godine u partnerstvu sa organizacijom SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina realizuje projekat kojim planira doprinijeti boljoj zapošljivosti mladih iz alternativne brige, ali I svih mladih koji su zainteresovani, putem unaprjeđenja njihovih ličnih i poslovnih vještina.

(više…)