Studenti/ce obučeni o primjeni Y obrazovnog paketa

Trodnevna obuka o primjeni Y obrazovnog paketa za student/ice Univerziteta u Banjoj Luci održana je 12.-14.04.2019. u Eko-Fis Vlašiću. Na obuci učesnici/ce imali su priliku upoznati se sa “Y obrazovnim paketom”, kao vodičem za implementaciju “Programa Y – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka”. (više…)

Prijavi se za učešće u projektu “Aktivni mladi za transparentne parlamente”

Želite se iz prve ruke upoznati sa time kako funkcioniše politički sistem u našoj državi?
Svjesni ste problema u svojoj zajednici ali ne znate kome ukazati na njih?
Želite da se vaš glas čuje?

Prijavite se za učešće u projektu “Aktivni mladi za transparentne parlamente” i učestvujte u 5 radionica koji će se održati u vašim lokalnim zajednicama. (više…)