Konferencija rezultirala željom za zajedničkim radom i saradnjom omladinskih centara

U okviru projekta “Networking youth centers across BiH” održana je prva konferencija sa ciljem da
standardizuje, ojača, unaprijedi i doprinese održivim omladinski sektor. Na konferenciji su predstavljeni
rezultati istraživanja koje je sprovedeno u periodu od aprila do juna 2021. godine, sa ciljem da se kroz
istraživanje dobije sveobuhvatnija sliku o ulozi, položaju i radu omladinskih centara/ prostora za mlade/
centara za mlade u BiH.  Pored toga, više od 20 učesnika iz omladinskih centara iz BiH razgovaralo je o
nastavku saradnje i tome kako poboljšati kvaliteta usluga, umrežavanju centara u FBiH i učiniti
omladinski rad interaktivnijim i povezanijim.


(više…)

Mladi Akademci o putu u EU

Uz podršku Evropske unije  od 27 – 29. juna 2021. godine,  u okviru projekta YOUth for EU/Mladi za EU, održan je prvi modul 15. generacije Akademije za političke lidere/ke u BiH. Ovaj modul je okupio preko 20 učesnika iz različitih političkih stranaka i nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine koji su diskutovali o temama u vezi sa prioritetima iz mišljenja Evropske Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, te obavezama BiH na tom putu.

(više…)

Poziv mladim osoba za učešće na treningu u okviru projekta “Program osnaživanja i zapošljavanja mladih”

“Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih I zajednice”  Banja Luka od juna 2020. godine, u partnerstvu sa organizacijom SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina realizuje  projekat kojim planira doprinijeti boljoj zapošljivosti mladih iz alternativne brige, ali i svim mladih koji su zainteresovani, putem unaprjeđenja njihovih ličnih i poslovnih vještina.

(više…)

15-a generacija Akademije za mlade političke lidere, u svjetlu EU integracija

Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka je organizacija civilnog društva koja kroz edukativne, zagovaračke I istraživačke programe razvija zdrave životne vrijednosti mladih, podstiče građansku I političku participaciju, sa ciljem stvaranja odgovornijeg i pravednijeg društva.
Uz podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini u  okviru projekta “Youth for EU/Mladi za EU” u periodu od 27 – 29. juna 2021. organizujemo prvi modul Akademije za mlade političke lidere/ke. Planirana su tri modula kroz koje će mladi, savjesni, odgovorni i u svojim zajednicama prepoznati kao lideri i uzori dati svoje mišljenje o procesu EU integracija BiH.

(više…)