Uspješno je održan treći modul 11. generacije Akademije za političke lidere/ke u BiH u Sarajevu od 20. do 23. Decembra 2018. Na Akademiji je aktivno učešće uzelo 20 mladih političara/ki, polaznika Akademije, a pridržilo im se i 19 studenata/ica Univerziteta u Sarajevu.

Prvo predavanje održano u četvrtak (20.12.2018.) vodio je Senad Šepić, presjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope koji je pristunima predstavio svoj rad, ali i diskutovao sa njima o radu institucija u BiH i tome kako se može unaprijediti položaj BiH.

Predavanja drugog dana (21.12.2018) otvorila je Darija Ramljak, predstavnica Direkcije za evropske integracije koja je sa studentima razgovarala o evropskom putu BiH. Nakon toga, o ulozi koju civilno društvo ima u sprječavanju nasilnog ekstremizma govorio je Slobodan Blagovčani, predstavnik Citizens Against Terrorism (CAT) mreže.

Rohan Maxwell, politički savjetnik i šef savjetodavnog odbora u NATO štabu Sarajevo mladima je predstavio ulogu i funkciju koju NATO ima u našoj državi. O odnosu EU i BiH i sve informacije o Reformskoj agendi i aktuelnostima koje ju kružuju, govorila je prof. dr Azra Hadžiahmetović. Završno predavanje trećeg dana (22.12.2018) održali su Vanja Matić i Nermin Tipura, predstavnici OSCE-a koji su Akademcima i studentima predstavili rad i strukturu ove organizacije.

Polaznike u narednom mjesecu očekuje završni modul na kome će se obrađivati teme iz političkog rada, ali i političke teorije, koje su od presudne važnosti u njihovom angažmanu.

„Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice“ Banja Luka provodi program „Akademija za političke lidere/ke u BiH“ koji, u kontinuitetu, traje od 2007. godine i ima za cilj da osposobi mlade lidere/ke političkih partija i da podrži novu generaciju političara/ki koji će sarađivati u cilju unapređenja njihovih zajednica i društva u cjelini. Realizaciju projekta „Novi inovativni politički lideri za novu političku fazu BiH“ omogućila je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Završen treći modul Akademije za političke lidere/ke u BiH
Tagged on: