Predstavnici tima Perpetuum mobile,  učestvovali su na evaluacionom sastanku povodom završetka kampanje  “Break the myth – spread the word” koja je upriličena u okviru projekta Erasmus+  koji  je okupljao mlade lidere iz šest zemalja (BiH, Slovenija, Grčka, Poljska, Srbija, Makedonija). Sastanak je održan u Leskovcu, od 01. do 06. juna 2017. godine. U okviru ovog projekta kroz 3 omladinske razmjene  u periodu od novembra 2016. do aprila 2017. godine prošlo je oko 90 mladih ljudi.

Da se prisjetimo o kojim razmjenama je bila riječ …

YE1 – Louder for gender equality – Leskovac, Serbia – November 2016;

YE2 – What’s my age again? – Celje, Slovenia – February 2017;

YE3 – X and Y walk into a bar – Skopje, FYROM – April 2017.

Tokom  razmjenama, učesnici su diskutovali o temama kao što su rodna ravnopravnost, diskriminacija na osnovu godina i nacionalizam. Kako bi navedene pojmove ujedinili i učinili ih transparentnim, kreirana je Facebook stranica na kojoj su se u toku trajanja kampanje objavljivali i dijelili zanimljivi sadržaji koji su skretali pažnju na ova tri pojma.

Evaluacioni sastanak bio je baziran na stvaranju promotivnog videa koji bi na kreativan i zanimljiv  način trebao da skrene pažnju  na prednosti, mane, savjete i greške u toku stvaranja bilo koje  kampanje koja je vezana za omladinski rad.

Završena kampanja “Break the myth – spread the word”.
Tagged on: