Aktivnost Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom pod nazivom Prvi put biram podrazumijeva edukaciju mladih birača, državljana Bosne i Hercegovine koji su tek navršili ili će u skorije vrijeme navršiti 18 godina starosti čime će steći uslove za glasanje na izborima. Prvi ciklus ove aktivnosti započet je uoči Lokalnih izbora 2016., te se nastavlja sa drugim ciklusom koji je otpočet u proteklim mjesecima edukujući učenike završnih razreda srednje škole o izbornom procesu.

Na evaluaciji održanoj 17.-18.6. u Sarajevu, 12 edukatora je zajedno sa  3 facilitatora i 2 projekt koordinatora govorilo o organizaciji i metodologiji radionica, te o konkretnim rezultatima koje su uočili u radu sa mladima.  Izneseni su podaci da je na nivou BiH edukovano ukupno 15 000 mladih, od kojih je 6 000 iz banjalučke regije.

„Mladi su pokazali veliku zainteresovanost za ovakav vid radionica. Radionica Prvi put biram ima  interaktivan pristup kroz jednu simulaciju izbora, te na taj način mladima daje znanje i uvid o samom procesu glasanja i izbornog procesa u cjelosti.“ izjavio je Vanja Jošić, iz instituta Perpetuum mobile koji je bio jedan od edukatora u banjalučkoj regiji.

Glavni cilj ovakvih edukacija je doprinijeti unapređenju kvalitete izbornog procesa u BiH, u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama, ohrabrujući aktivno učešće građana u posmatranju izbora i zagovaranju unapređenja izbornog zakonodavstva.

15 000 mladih spremno za izbore
Tagged on: