U okviru projekta “Transparentno i održivo” 24. 2. 2023. Godine održan je regionalni sastanak i savjetovanje službenika za pitanja mladih jedinica lokalne samouprave (JLS) sa područja tri regije u Republici Srpskoj. Sastanak smo održali u  prostorijama Gradske uprave u Istočnom Sarajevu, a prisutni su bili predstavnici službenika za mlade ili osobe koje se bave pitanjima mladih. Okupili smo 21 predstavnika iz 13 JLS u Republici Srpskoj.

Na sastanku smo razgovarali o unapređenju saradnje sa organizacijama za mlade, omladinskim organizacijama i omladinskim centrima i važnosti identifikacije osoba i odjela za saradnju s mladima u organizaciji JLS. Takođe smo govorili o važnosti transparentnosti procesa kontinuirane komunikacije i učenja, te saradnje između JLS.

Sastanku je prisustvovao i predstavnik Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, Dragan Kuprešanin, gdje je predstavio aktivnosti ministarstva, a posebno novousvojenu Omladinsku politiku Republike Srpske za period 2023 – 2027. godine, za koju je naglasio da je važna kao osnova za formiranje lokalnih politika za mlade i da je njena implementacija prvenstveno naslonjena na JLS i saradnju sa organizacijama koje se bave pitanjima mladih.

Na ovom sastanku predstavljene su smjernice za povećanje transparentnosti o pitanju dostupnosti podataka na vebsajtovima JLS, koje su kreirane od strane članica Mreže M.O.C.A.R.T. Učesnici su se usaglasili da bi ove smjernice unaprijedile saradnju sa organizacijama civilnog društva i podigle nivo transparentnosti u dodjeli i utrošku javnih sredstava. Osim toga usaglašeno je da je potrebno više motivisati građane i organizacije da učestvuju u mehanizmima za građansko učešće u donošenju odluka.

Savjetovanje i regionalni sastanak službenika za pitanja mladih – regije: Istočno Sarajevo, Bijeljina i Trebinje