Mladi u Brčkom nastavili diskusiju o ulasku BiH u EU

Treći modul Akademije  “EUS4BIH” održan je u Brčkom u periodu od 16. do 19. marta 2023. godine. Akademiju su organizovali Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske i Perpetuumova Akademija za političke lidere/ke u BiH.

Tema Akademije  je prikupljanje stavova i mišljenja u vezi sa 14 ključnih prioriteta. Na ovom modulu okupili smo 24 učesnika/cu. Njih 16 su predstavnici studenata, a 8 su predstavnici podmladaka 6 političkih partija. Svi oni dolaze iz 6 gradova i opština brčanske regije i šire.

(više…)

Potpisan Memorandum o saradnji između „Perpetuum mobile – Instituta za razvoj mladih i zajednice“ Banja Luka i „Koncepta 7“

Prepoznajući zajednički interes s ciljem razvoja saradnje između organizacija, vođenja zajedničkih programa te željom da se poboljša položaj mladih na teritoriji grada Banje Luke, u utorak, 7. 3. 2023. godine potpisan je Memorandum o saradnji između „Perpetuum mobile – Instituta za razvoj mladih i zajednice“ Banja Luka i Udruženja građana „Concept 7“.

Memorandum o saradnji potpisali su Srđan Ostojić izvršni direktor Instituta i Nikola Ćopić direktor UG „Concept 7“.

Memorandum predviđa uspostavljanje čvršćih veza i saradnje koja će se zasnivati na principima dobrog partnerstva, te će se rukovoditi  principom najboljeg interesa za mlade ljude. Osim toga neki od ciljeva međusobne saradnje su: uspostavljanje sigurnijeg i zdravijeg školskog i porodičnog okruženja za mlade ljude, razumijevanje rodne diskriminacije srednjoškolaca, doprinos prevenciji rodno diskriminatornih oblika ponašanja, doprinos bezbjednosti u saobraćaju i edukacija mladih u ovoj oblasti.

Ponosni smo na to što smo prepoznati kao važan partner u programima koji pružaju mladima prilike za učenje i razvoj.

Nova generacija vršnjačkih edukatora

U okviru projekta “Budućnost za mlade: Mladi kao lideri za obrazovanje o životnim vještinama na Balkanu i Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promocije zdravih životnih stilova”, u periodu od 24. do 26. februara organizovan je trening za vršnjačke edukatore za Program Y.  Trening je održan na Termama Ozren, a obuku je prošlo 25 mladih ljudi. Od toga 22 srednjoškolaca i 3 studenta.

(više…)

Savjetovanje i regionalni sastanak službenika za pitanja mladih – regije: Istočno Sarajevo, Bijeljina i Trebinje

U okviru projekta “Transparentno i održivo” 24. 2. 2023. Godine održan je regionalni sastanak i savjetovanje službenika za pitanja mladih jedinica lokalne samouprave (JLS) sa područja tri regije u Republici Srpskoj. Sastanak smo održali u  prostorijama Gradske uprave u Istočnom Sarajevu, a prisutni su bili predstavnici službenika za mlade ili osobe koje se bave pitanjima mladih. Okupili smo 21 predstavnika iz 13 JLS u Republici Srpskoj.

(više…)

JU “Ugostiteljsko – trgovinsko – turistička škola” Banja Luka, prva u Republici Srpskoj prepoznata je kao škola izvrsnosti.

JU “Ugostiteljsko – trgovinsko – turistička škola” Banja Luka, prva u Republici Srpskoj prepoznata je kao škola izvrsnosti.

Tim povodom danas je ovoj školi zvanično uručena plaketa.

Škola izvrsnosti je koncept razvijen kroz projekte: “Budućnost za mlade: Mladi kao lideri za obrazovanje o životnim vještinama na Balkanu.
Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova”

Na ovom događaju učestvovalo je preko 70 učesnika, predstavnici donatora, rukovodstvo i učenici škole, te predstavnici našeg Instituta.

Izuzetno smo ponosni na dugogodišnju saradnju, radujemo se nastavku ovog programa i novim zajedničkim aktivnostima s ciljem da ova škola dobije podršku i nastavi raditi na prevenciji vršnjačkog nasilja i promociji zdravih životnih stilova.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta Inicijativa mladića III (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa III”, koji podržavaju Vlada Švicarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Bosna i Hercegovina.

#YMI#CareInternational#CARE#ProgramY#SvicarskauBiH#AustrianDevelopmentAgency#OakFoundation