Održana deveta Konferencija omladinskog rada – KORA 9

U Domu omladine u Banjoj Luci održana je deveta po redu Konferencija omladinskog rada – KORA 9.  Konferencija je održana 27. i 28. septembra 2023. godine, a organizovana je od strane Mreže omladinskih centara za animiranje razvoj i trening Republike Srpske – Mreža M.O.C.A.R.T. i „Perpetuum mobile – Instituta za razvoj mladih i zajednice” Banja Luka, kao sekreterijata Mreže.

Konferencija je organizovana uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, a Ministar Selma Čabrić svečano je otvorila Devetu konferenciju omladinskog rada. Ovom prilikom izjavila je, da je primarni cilj ovog skupa unapređenje i profesionalizacija omladinskog rada, kao i jačanje omladinskog sektora

Upravo ovo su i teme ovogodišnje Konferencije, te je većina vremena posvećena upravo razgovoru o samoj profesionalizaciji omladinskog rada.

Potpredsjednik Mreže M.O.C.AR.T. i izvršni direktor Instituta Perpetuum mobile, Srđan Ostojić naglasio je da je jako važno ko i na koji način radi sa mladima, te da je važno imati omladinske organizacije koje će na vrijeme  kreirati programe koji su u skladu s mladima.

Čast nam je što su ovom događaju prisustvovali predstavnici Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, predstavnici međunarodnih organizacija, insitutcija, donatora, fakulteta u Banjoj Luci, članica Mreže M.O.C.A.R.T.  kao i aktivni mladi članovi Budi Muško Klubova Banja Luka, Tuzla i Brčko.

Tokom konferencije prisutni su imali priliku čuti predstavljanje pojedinih aktivnih članica Mreže, dva panela na teme: „Omladinski rad i njegov značaj“ i „Za zdravo i bezbjedno odrastanje“, predstavljanje početka procesa kreiranja kurikuluma za profesionalizaciju omladinskog rada, kao i prezentaciju na temu važnosti transparentnosti prilikom dodjeljivanja javnih sredstava omladinskim organizacijama.

Profesionalizacija omladinskog rada i jačanje omladinskog sektora treba da budu primarne teme kojima svi treba da daju maksimalan doprinos.

PROBA vršnjačkog nenasilja – Programa obuke ambasadora vršnjačkog nenasilja – modul 2

Tokom proteklog vikenda 23-24. septembra uspješno smo završili drugi modul PROBA-e vršnjačkog nenasilja.

Modul je nastavljen sa grupom mladih ljudi sa kojima smo radili i prethodni vikend.

Ovaj modul se sastojao od Parlaonice – interaktivne i interesantne vježbe diskusije. Učesnici su se mogli okušati u javnom nastupu i pripremiti za debate koje su realizovali u nedelju. Kroz igricu 4 ćoška, učesnicu su analizirali uzroke vršnjačkog nasilja, a zatim formirali argumente kako bi uvjerili ostale u ispravnost svog mišljenja.

Drugi dan, učesnici su bili podijeljeni u 4 grupe, te su debatovali na teze koje se tiču vršnjačkog nasilja. Učesnici su debatovali na sljedeće teme:

  1. Strože kazne su rješenje za problem nasilja
  2. Društvene mreže su uzrok povećanja stope vršnjačkog nasilja
  3. Škola je najodgovornija za nasilje među učenicima

Debati je prethodila obuka o debatama, koju je držala Branka Ljubojević, debatna trenerica.

Kako učesnici ovog programa navode izuzetno im je interesantno to što su stečeno znanje sa prvog modula mogli primijeniti na radionicama parlaonice i debate na ovom modulu.

Pratite uskoro naše nove aktivnosti kada je ovaj program u pitanju.

Ovaj projekat finansiran je od strane Grada Banja Luka.

Saopštenje za javnost Savjetodavnog tijela savjeta ministara za saradnju sa NVO povodom najavljenog nacrta zakona

Povodom najave da se Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija koji će Narodna skupština Republike Srpske razmatrati na sjednici zakazanoj za 26. septembar 2023. godine, Savjetodavno tijelo Savjeta ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijima želi da upozna javnost o štetnosti usvajanja ovog Zakona u predloženom obliku.

Podsjećamo da su neprofitne organizacije dio šireg koncepta civilnog društva i kao takve predstavljaju značajan faktor razvoja društva i demokratskih procesa. To je posebno važno za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu kao i države regiona koji ima karakter post-konfliktnog i tranzicijskog društva u kojem su značajni procesi demokratizacije Kojima doprinose neprofitne organizacije, kao važan partner institucijama vlasti.

Neprofitnim organizacijama (udruženjima i fondacijama) je neprihvatljivo da dobiju obilježje „agenta stranog uticaja“, kako bi ih ovaj Zakon tretirao, te da se nameću restriktivne mjere za koje nema opravdanja niti razloga. Mjere koje Zakon predviđa, kao što su ograničenje djelovanja u pojedinim oblastima, dodjelom nerealnog karaktera i obilježja organizacijama, dodatne birokratske i administrativne poteškoće daće doprinos suzbijanju rada i djelovanja što će direktno uticati na artikulaciju potreba građana i građanki i zalaganje za poboljšanje kvaliteta njihovih života a naročito osjetljivih kategorija.

Naglašavamo da su, do sada, neprofitne organizacije djelovale u zakonskom okviru primjenjujući u svom radu postojeće Zakone i podzakonske akte koji su garantovali osnovna ljudska prava a u prvom redu slobodu udruživanja i slobodu izražavanja.

Svaka vrsta mjera kojima se nameću ograničenja u ostvarivanju prava građana i građanki koja se, najčešće, realizuje kroz organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije direktno nanose štetu ličnom djelovanju i razvoju kao i razvoju društva u cjelini.

Pozivamo narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske da ne usvoje ovaj nacrt Zakona. Na taj način bi se nastavio rad udruženja i fondacija u brojnim oblastima unapređenja kvaliteta života, prije svega, građana i građanki u Republici Srpskoj obezbjeđujući značajna finansijska sredstva i doprinos ekonomskom rastu i razvoju Republike kroz zapošljavanje, unapređenje kupovne moći i potrošnju.

Ne dozvolimo da usvajanje ovog Zakona odvoji građane i građanke Republike Srpske od evropskog i demokratskog puta.

Savjetodavno tijelo Savjeta ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama.

Spasoje Kulaga je mirovni aktivista godine u Bosni i Hercegovini

Dodjelom godišnje Mirovne nagrade „Goran Bubalo“, Mreža za izgradnju mira prepoznaje izuzetne napore pojedinaca i obrazovnih institucija koje teže obnovi mira, očuvanju i promociji pravde i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. 

“Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice” Banja Luka tokom raspisanog Javnog poziva za nominaciju kandidata za dodjelu ove nagrade nominovao je Spasoja Kulagu.

S ponosom vas obavještavamo da je u Sarajevu, 21. septembra 2023 – Spasoje Kulaga, osnivač i predsjednik Udruženja za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u BiH “Pravipožar”, dobitnik Mirovne nagrade “Goran Bubalo” za 2023. godinu.


Na 11. dodjeli ovih nagrada, upriličenoj na Međunarodni dan mira, 21. septembar, Kulaga je dobio priznanje za borbu protiv nasilja i nepravde, za suočavanje sa prošlošću, hrabrost, otpor i izgradnju mira u Bosni i Hercegovini.
Mirovna nagrada “Goran Bubalo” prepoznaje lokalne heroje i heroine koji žive i šire najviše ljudske vrijednosti, a Kulaga je svoj životni put posvetio upravo takvoj misiji, odabravši nimalo lak put udruživanja ratnih veterana koji su u proteklom ratu bili na suprotstavljenim stranama i predvodeći ih na putu mirovnog aktivizma i rada s mladima, ženama žrtvama rata i drugim veteranima.

PROBA vršnjačkog nenasilja – Programa obuke ambasadora vršnjačkog nenasilja

PROBA vršnjačkog nenasilja – Programa obuke ambasadora vršnjačkog nenasilja je projekat koji realizuje Institut Perpetuum Mobile a finansira Град Бања Лука, koji ima za cilj da obuči i sertifikuje 20 srednjoškolaca iz Banja Luke kao ambasadore vršnjačkog nenasilja. Ovaj vikend su naši vršnjački edukatori Sofia Šugić I Aleksandar Prodanović kroz interaktivne radionice polaznicima dali neophodna znanja i vještine kako bi bolje razumjeli ovu negativnu pojavu u društvu i načine kako ih prevazići.

Prvi modul predstavljao je edukativnu bazu učesnicima, koji su imali priliku da učestvuju u interaktivnim radionicama iz Priručnika Y, koji je razvijen kroz Inicijativu mladića od strane CARE International Balkans.

Radionice su bile:

  1. Muškarci i nasilje, kroz koju su mogli diskutovati o mogućim uzrocima nasilja, izazovima sa kojima se mladići susreću, te promjenama koje žele vidjeti u budućnosti,
  2.  Šta radim kad sam ljut/a?, gdje su mogli diksutovati o učinkovitim i neučinkovitim, tj. zdravim i nezdravim načinima ophođenja u konfliktu;
  3.  Asertivno, pasivno i agresivno, učesnici su naučili razlikovati ove tipove, a kroz simulaciju naučili su prednosti i nedostatke ove tri varijante postupanja u konfliktima i odnosima sa drugim ljudima.
  4. Naredni dan učesnici su započeli sa radionicom Pregovaračke vještine, gdje su naučili efikasne metode pregovaranja, a zatim na radionici
  5. Razbijanje tišine diskutovali su o preprekama  sa kojima se susreću žrtve nasilja, te mogućim načinima reagovanja na nasilje kojem svjedočim i stvaranje zdrave sredine za traženje pomoći.

Za kraj uspješnog modula, učesnici su zajedno sa porodičnom psihoterapeutkinjom Jelenom Lakić diskutovali na temu mentalnog zdravlja i bliskosti: Koliko daleko je dovoljno blizu. Razgovarali su o različitim tipovima ljudi na osnovu afektivne vezanosti, te različitim načinima viđenja i ophođenja prema svijetu.

 Pred nama je još mjesec i po dana posla, a nakon toga ćemo našem gradu predstaviti ambasadore nenasilja – osposobljene mlade ljude koji će pomoći svojim vršnjacima da se školuju i odrastaju bez bilo kojeg oblika vršnjačkog nasilja!

Ovaj projekat podržan je od strane grada Banja Luka.