Poziv za učešće

Mreža M.O.C.A.R.T i Perpetuumova Akademija za političke lidere/ke u BiH pozivaju: Mlade ljude – studente i podmladak političkih partija (18-30 godina starosti) Da se edukuju, diskutuju i daju svoje mišljenje O KLJUČNIM PREPORUKAMA ZA PRISTUPANJE BiH EVROPSKOJ UNIJI – kad…