Poziv na regionalnu konferenciju za omladinske organizacije i mlade

Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice, Banja Luka poziva:

Mlade osobe, da učestvuju na regionalnoj konferenciji u okviru projekta „Transparentno i održivo“, te da se edukuju o pisanju projekata, prilikama za apliciranje projektnih prijedloga i monitoringu i evaluaciji.

Prijaviti se mogu mladi sa područja regija: Prijedor, Banja Luka i Doboj.

Prijave su otvorene do 21.09.2023. (četvrtak) do 16h

Konferencija će se održati 28. i 29. septembra 2023. godine u Domu omladine Banja Luka

Ovim putem pozivamo: mlade koji su aktivni u svojim zajednicama, one koji to žele da budu i mlade koji su predstavnici omladinskih organizacija da se prijave za učestvovanje na ovom događaju.

Prijave na linku.

Za više informacija možete se obratiti projekt koordinatoru, Srđanu Jelisiću na sljedeće kontakte:

061/741-574

051/303-310

Sve troškove seminara (hrana i materijali, a za učesnike izvan Banja Luke prevoz i smještaj) snosi organizator.

POSTANI SERTIFIKOVAN MLADI AMBASADOR NENASILJA

Vjeruješ da nasilju nema mjesta u školskim klupama? Želiš da tvoji vršnjaci srednjoškolske dane pamte samo po lijepom? Spreman/a si dati svoj doprinos da vršnjačko nasilje bude „izbačeno“ iz tvoje škole? Ako je barem jedan odgovor DA, onda je ovo prava stvar za tebe!

Kako bismo riješili problem vršnjačkog nasilja odlučili smo da obučimo 20 srednjoškolaca iz Banje Luke i da ih sertifikujemo kao mlade ambasadore vršnjačkog nenasilja, koji će dalje širiti naučeno i biti zagovarači u svojim školama i među svojim vršnjacima stvarajući tako okruženje u kojem nema mjesta za vršnjačko nasilje.

Šta da očekuješ:

 • Edukativne i interaktivne radionice iz oblasti prevencije vršnjačkog nasilja i mentalnog zdravlja
 • Slobodnu razmjenu mišljenja i stavova u modelu „parlaonice“
 • Trening iz oblasti javne debate i učešće na debatnom takmičenju
 • Trening iz oblasti javnih kampanja, osmišljanje i realizacija javnih kampanja
 • Certifikacija polaznika i proglašenje mladih ambasadora vršnjačkog nenasilja

Ko se može prijaviti:

 • Srednjoškolci i srednjoškolke sa teritorije Grada Banja Luka

Prijaviti se možete na sljedećem linku

Kada?

16. i 17. 9. prvi modul

23. i 24. 9 drugi modul

7. i 8. 19. treći modul

Gdje: Dom omladine Banja Luka

Rok za prijavu: 14.9. 2023. do 15 časova

Ovaj projekat će vam pružiti mogućnost da sprovedete sopstvene kampanje uz finansijsku i mentorsku podršku „Perpetuum mobile – Instituta za razvoj mladih i zajednice“ Banja Luka.

Saopštenje za javnost – Veterani i mladi u Banjoj Luci pokrenuli dijalog o temama o kojima se inače ne govori

Banja Luka, 31. avgust 2023 – Banja Luka je protekle sedmice bila mjesto dijaloga veterana posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini i mladih ljudi. Dijaloška radionica “Zajedno za dijalog” u organizaciji Udruženja za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u BiH “Pravipožar” i u saradnji sa udruženjem “Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice” Banja Luka, potaknula je brojna pitanja i razgovor o temama koje se inače u porodicama ne pokreću.


Osnivač i predsjednik Udruženja Spasoje Kulaga istakao je da je ovaj skup bio jedan u nizu avgustovskih aktivnosti koje su u sedam gradova okupile grupe mladih u okviru programa “Konstruktivna upotreba veteranskog iskustva” (KUVI) i uz podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Upotreba veteranskog iskustva s ciljem prevencije nasilja među mladima, prikaz stvarne slike rata, razbijanje predrasuda o ratu kao nečemu dobrom i razvijanje kritičkog pogleda prema ratu samo su neki od
ciljeva ovog programa koje su u Banjoj Luci predstavili ratni veterani. Nakon što su, vođeni fascilitatorima, ispričali svoja ratna iskustva, veterani su odgovarali na pitanja mladih.


“Odrastamo u sredinama u kojima se ratne teme ne potežu. Zanima nas da slušamo o tome, ali većinom ne dobijamo odgovore jer nam roditelji ne žele pričati. Kada ih pitamo, oni odbijaju govoriti”, samo su neki od komentara mladih koji su se mogli čuti na radionici. Mlade je zanimalo i zašto se u medijima ne govori o primjerima gdje su ljudi jedni druge čuvali tokom rata. “Mi mladi nismo ni vidjeli rata, a vodimo debate. Ne treba tražiti ono što ne možeš ponuditi. Ja ne volim kulturu sjećanja koja favorizuje samo jednu stranu. Ovo je način kako treba poticati kulturu sjećanja”, poručila je jedna od učesnica.


Kako je istakao Kulaga, predsjednik udruženja koje okuplja veterane iz sve tri vojske koje su ratovale u BiH od 1992. do 1995. godine, ovo je način da na jednoj strani veterani prevazilaze traume iz prošlosti, a na drugoj strani da daju svoj direktni doprinos izgradnji mira i pomirenja u BiH. “Pravipožar” još od 2011. godine aktivno radi s veteranima, ženama žrtvama rata i mladima. Zajedničke grupe veterana dosad su posjetile gradove širom BiH s istim ciljem – debatom doprinijeti razumijevanju ratne traume i njenih posljedica na svakog pojedinca, njegovu porodicu i cijelo društvo. Aktivnosti Udruženja možete pratiti na web stranici www.pravipozar.org.ba, kao i na Facebook i Instagram profilu.

Organizovan Kamp za mlade u Visitor centru Pecka

U periodu 28 – 30. avgusta u Visitor centru Pecka organizovan je kamp za mlade članove Budi Muško Klubova iz Banje Luke, Tuzle i Brčkog. Na kampu je učestvovalo 17 učesnika sa koordinatorima iz svojih gradova.

Tokom trajanja kampa mladi su prošli kroz edukativni dio koji se odnosio na sam proces izrade i realizacije kampanje, a nakon toga su  radili na izradi plana  zajedničke kampanje, koja će se sprovoditi tokom 16 dana aktivizma. Cilj kampanje je ukazati na problem femicida i nasilja nad ženama.

Kako bismo sprovodili kampanje sa što jačom porukom, koja će doći do javnosti, jaka timska saradnja je ključna. Mladi su pored učenja o izradi i realizaciji kampanja, te planiranja njihove kampanje imali i team building aktivnosti koje su im pomogle da se međusobno još više povežu.

Organizovani kamp je početak naših aktivnosti u narednom periodu će se moći pratiti sam tok kampanje i snažne poruke koje će mladi ljudi poslati.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta Inicijativa mladića III (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa III”, koji podržavaju Vlada Švicarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Bosna i Hercegovina.

#YMI#Careinternational#CARE#svicarskaubih#AustrianDevelopmentAgency#OakFoundation

Javni poziv za članove radne grupe za izradu kurikuluma u sklopu projekta PROFOS – Profesionalizacija Omladinskog Sektora Kreiranjem Održivog Kurikuluma

Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice (u daljnjem tekstu Institut Perpetuum mobile) raspisuje Javni poziv za članove/ice za izradu kurikuluma u sklopu projekta PROFOS – Profesionalizacija Omladinskog Sektora Kreiranjem Održivog Kurikuluma, a koji se realizuje uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT.


PROFOS – Profesionalizacija Omladinskog Sektora Kreiranjem Održivog Kurikuluma je projekat koji doprinosi jačanju civilnog društva i omladinskog sektora u BiH primjenom održivih i postojanih modela saradnje vladinog i nevladinog sektora. Osnovni problem kojim se bavi projekat jeste, opadanje kvaliteta usluga omladinskih organizacija prema mladima i vitalnosti kompletnog omladinskog sektora, kao i postojanje potencijalnog rizika za zloupotrebu namjera radne etike i povjerenja prema radu omladinskih organizacija. Kako bi se razriješila navedena problematika, neophodno je uspostaviti i primijeniti modalitet izgradnje kapaciteta profesionalne djelatnosti rada sa mladima, unaprijediti saradnju vladinog i nevladinog omladinskog sektora u kreiranju mehanizama za poboljšanje položaja mladih od lokalnog ka višim nivoima.


Cilj Javnog poziva je odabir eksperata/ica za kreiranje jedne od oblasti u sklopu standardizovanog kurikuluma. Zainteresovana fizička lica trebaju se prijaviti za isporuku svih usluga navedenih u Javnom pozivu. Na osnovi dostavljenih prijava Institut Perpetuum mobile će odabrati najkompetentnijeg podnosioca prijave u skladu sa dole navedenim kriterijumima.


Poziv podrazumijeva sljedeće usluge:
 Učestvovati na radnim sastancima članova radne grupe na kojima će se delegirati zadaci,
zaduženja, praćenje i evaluacija postignutog, te usaglašavanje radne verzije kurikuluma.
 Predavačka ekspertiza na tematskim modulima za vrijeme pilot obuke kreiranog
standardizovanog kurikuluma.
 Kreiranje finalne verzije kurikuluma.


Oblasti:
OBLAST 1: Omladinski rad, Aktivizam i volonterizam
OBLAST 2: Osnove projektnog ciklusa i Zagovaranje
OBLAST 3: Digitalni omladinski rad i Odnosi s javnošću
OBLAST 4: Socijalne kompetencije i Organizacijske vještine

Kriterijumi za prijavu:

 1. Podnosilac/teljica je BiH građanin
 2. Podnosilac/teljica prijave je fizičko lice kojemu je BHS maternji jezik
 3. Podnosilac/teljica prijave ima značajno znanje i iskustvo u oblastima za koje se prijavljuje
 4. Podnosilac/teljica prijave ima iskustvo u metodologiji izrade standardizovanih kurikuluma ili
  programa obuka/treninga/seminara u neformalnom obrazovanju i/ili obrazovanju odraslih.
 5. Podnosilac/teljica prijave ima iskustvo u neformalnom obrazovanju i omladinskom sektoru te
  facilitiranju obuka za oblasti za koje se prijavljuje ili sličnih obuka.
 6. Podnosilac/teljica se može prijaviti za najviše 2 teme unutar više oblasti.
 7. Dostavljena je sva tražena dokumentacija.
  Dokumentacija:
  Dokumentacija neophodna za prijavu:
 8. Curriculum vitae (CV) sa naglaskom na iskustvo u odabranoj oblasti;
 9. Tabelarni prikaz iskustava vezanih za oblasti za koje se prijavljuje sa naznačenim iskustvom u
  izradi metodologije i održavanju obuka sa grupama do 20 polaznika/ca;
 10. Lista referenci i publikacija ukoliko posjedujete;
 11. Finasijska ponuda koja uključuje broj radnih dana (8 sati) i jediničnu cijenu neto dnevnice.
  Podnosilac/teljica prijave može dostaviti i dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može biti značajna
  prilikom bodovanja svih pristiglih prijava.

Rok za prijavu:
Poziv ostaje otvoren do 11.8.2023. do 15 časova
Svi podnosioci prijava biće obaviješteni o rezultatima i ishodu Javnog poziva putem e-maila do
18.8.2023.

Prijave dostaviti putem mejla [email protected]
Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon 051 303 310 ili putem e-mail
[email protected]

#CHANGE #InstitutKULT #YouthDevelopment #ProfessionalizeYouthWork #ProfesionalizacijaOmladinskogRada