Sutjeska 2016Mladim ljudima potrebni su uzori, a ne samo kritičari! Ta činjenica poznata je organizatorima ovogodišnjeg kampa na Sutjesci. Care International Balkans zajedno sa Perpetuum mobile – Institutom za razvoj mladih i zajednice, udruženjem Snaga mladih Mostar i Asocijacijom XY Sarajevo u periodu od 12. do 16. jula. 2016. godine kroz ovaj kamp realizuje mnoštvo korisnih radionica. Liderstvo, građenje timskog duha, kao i radionice reaguj ljudski za podršku reagovanju protiv bilo koje vrste nasilja samo su neki od zanimljivih i korisnih sadržaja.

U raznovrsnim edukativnim, sportskim i zabavnim aktivnostima na Sutjesci učestvuje 60 članova/ica iz “Budi muško” Klubova u BiH, uključujući Banjaluku, Sarajevo, Mostar, Jablanicu, Kneževo  i Visoko. Kamp se održava u sklopu projekta “Inicijativa mladića – promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa”, podržanom od strane Švajcarske ambasade u Bosni i Hercegovini, OAK fondacije i  Austrijske razvojne agencije (ADA).

“Potrebno je da se svi mladi, organizacije i institucije udruže u zajedničku edukaciju i promovisanje zdravijih životnih stilova, prevencije nasilja i rodno ravnopravnih normi kako bi se desila promjena u društvu koja će spriječiti da se nasilje, rodna diskriminacija i svi negativni oblici ponašanja i dalje dešavaju na našim ulicama, u školama i institucijama.” – izjavio je jedan od koordinatora ovog projekta i predstavnik Instituta Perpetuum mobile, Aleksandar Slijepčević.

Sasvim je sigurno da su učesnici/ce imali mnogo toga da čuju, vide i nauče, ovoga puta od uzora, a ne od kritičara!

“Budi muško” Klub – Sutjeska leadership kamp 2016.
Tagged on: