Mišljenja mladih će da vrijede 2

Mišljenja mladih će da vrijede 2

Drugi modul Akademije  “EUS4BIH” održan je u Tuzli u periodu od 15. do 18. decembra 2022. godine. Akademiju su organizovali Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske i Perpetuumova Akademija za političke lidere/ke u BiH. Tema Akademije  je prikupljanje stavova i mišljenja u…

Mišljenja mladih će da vrijede

Prvi modul Akademije  “EUS4BIH” održan je u Banjoj Luci u periodu od 17. do 20. novembra 2022. Godine. Akademiju su organizovali Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske i Perpetuumova Akademija za političke lidere/ke. Tema Akademije  je prikupljanje stavova i mišljenja u vezi…

Transparentno i održivo

Transparentno i održivo

U okviru projekta „Transparentno i održivo“ održali smo dvodnevni sastanak članica Mreže Omladinskih Centara za Animaciju Razvoj i Trening Republike Srpske (Mreže M.O.C.A.R.T.) Na ovom sastanku sa članicama Mreže razgovarali smo o trenutnoj situaciji u njihovim zajednicama kada je raspodjela…