U posjetu našem Institutu i Domu omladine došla je direktorka Austrijske razvojne agencije (ADA) za JI Evropu gospođa Mihaela Flener.

Razgovarali smo o rezultatima dugogodišnjeg projekta kojeg podržavaju.

Sastanku su prisustvovali predstavnici CARE International, Ministarstva prosvjete i kulture u Vladi R. Srpske, Grada Banje Luke i UTT škole B. Luka.

Razgovarali smo sa mladim korisnicima programa.

Istaknuta je efikasna saradnja međusektorkog modela i važnost učešća OCD u društvu.

#YMI
#CareInternational
#CARE#
SvicarskauBiH
#AustrianDevelopmentAgency
#OakFoundation

Direktorka Austrijske razvojne agencije (ADA) u posjeti našem Institutu i Domu omladine